Lokalhistorisk Forening for Kolding og Omegn
Ovenstående foto viste John Rasmussen ved aftenens foredrag efter generalforsamlingen.
Velkommen på vores hjemmeside

Denne sæson blev afsluttet efter generalforsamlingen med historien om den kendte viktualieforretning Schmidt Damkjær i Søndergade.

I pausen blev der budt på en lille forfriskning.

-------------------------------------------------------------------------------------------                                         

Programmet for sæsonen 2019-2020 vil blive udsendt i første halvdel af august.

------------------------------------------------------------------------------------------          

Under "Set og sket i fotos" lægges der løbende fotos ind fra afholdte arrangementer.

Under "Foreningens historie" er alle mødeemner fra foreningens start i 1965 og til nu.

Foreningens love og referater fra bestyrelsesmøder findes under de respektive titler.

Til foreningens egne mødearrangementer er der gratis adgang for medlemmer.

For ikke-medlemmer må der påregnes betaling, der pt. er kr. 50,- .

På Koldinghus gives der 50% på den ordinære billetpris. Ved særudstillinger gives der ingen rabat på tillægget, der typisk er kr. 30,-.

Kontingent for en sæson kr. 125.

To samboende/ægtepar for en sæson kr. 200.
Kontakt kasserer Inger Henriksen.

E-mail:   lokal@stofanet.dk   Tlf. 22 74 37 89.

Man kan også indmelde sig ved at betale kontingentet på konto i Arbejdernes Landsbank, konto nr. 5346 0244 915.

Ved indbetaling på netbank bedes navn og adresse og evt. mailadresse anført.

Medlemskort fremsendes når betaling er registreret.

Bestyrelsen