Lokalhistorisk Forening for Kolding og Omegn
Søndag d. 16. september afviklede vi det første af to arrangementer på Genforenings- og Grænsemuseet i Frederikshøj.
Vi holder liv i lokalhistorien ...

Medlemskabet for den nye sæson er gældende til og med d. 31. aug. 2019.

Vi indleder sæsonen 2018-19 med en søndagsudflugt til Genforenings- og Grænsemuseet ved Frederikshøj og efterfølgende kaffe/kage på Den Gamle Grænsekro.

Deltagerne d. 23. september kan glæde sig til besøget.                        

Under "Set og sket i fotos" lægges der løbende fotos ind fra afholdte arrangementer.

Under "Foreningens historie" er alle mødeemner fra foreningens start i 1965 og til nu.

Foreningens love og referater fra bestyrelsesmøder findes under de respektive titler.   

Til foreningens egne mødearrangementer er der gratis adgang for medlemmer.

For ikke-medlemmer må der påregnes betaling, der pt. er kr. 50,- .

På Koldinghus gives der 50% på den ordinære billetpris. Ved særudstillinger gives der ingen rabat på tillægget, der typisk er kr. 30,- .    

Kontingent for en sæson kr. 125.

To samboende/ægtepar for en sæson kr. 200.

Kontakt kasserer Inger Henriksen       

E-mail:  lokal@stofanet.dk   Tlf. 22 74 37 89.   

Man kan også indmelde sig ved at betale kontingentet på konto i Arbejdernes Landsbank, kontonr. 5346 0244 915                               

Ved indbetaling på netbank bedes navn og adresse og evt. mailadresse anført.  

Medlemskort fremsendes når betaling er registreret.

Bestyrelsen
Velkommen til vores hjemmeside