Lokalhistorisk Forening for Kolding og Omegn
Den gamle kirkegård ca. 1915. Personen til højre kan være tandlæge A.M.G. Friis, medstifter af Museet på Koldinghus. Den anden person er ukendt. Kolding Stadsarkiv.
Velkommen på vores hjemmeside

Sæsonens første arrangement finder sted på Kolding Gamle Kirkegård sammen med arkitekt Sten Krarup. Se nærmere under arrangementer 19/26 sept. 2020

--------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Under Under "Set og sket i fotos" lægges der løbende fotos ind fra afholdte arrangementer.                                                                                                                                                                                                                                         

Under "Foreningens historie" er alle mødeemner fra foreningens start i 1965 og til nu.

Foreningens love og referater fra bestyrelsesmøder findes under de respektive titler.

Til foreningens egne mødearrangementer er der gratis adgang for medlemmer.

For ikke-medlemmer må der påregnes betaling, der pt. er kr. 50,- .

På Koldinghus gives der 50% på den ordinære billetpris. Ved særudstillinger gives der ingen rabat på tillægget, der typisk er kr. 30,-.

Kontingent for en sæson kr. 125.

To samboende/ægtepar for en sæson kr. 200.
Kontakt kasserer Inger Henriksen.

E-mail:   lokal@stofanet.dk   Tlf. 22 74 37 89.

Man kan også indmelde sig ved at betale kontingentet på konto i Arbejdernes Landsbank, konto nr. 5346 0244 915.

Ved indbetaling på netbank bedes navn og adresse og evt. mailadresse anført.

Medlemskort fremsendes når betaling er registreret.

Bestyrelsen