Lokalhistorisk Forening for Kolding og Omegn
Den tidligere toldbygning ved Sønderbro i 1914. Den blev senere ledvogterhus ved jernbaneoverskæringen.
Velkommen på vores hjemmeside
Medlemskabet for denne sæson er gældende til og med d. 31. aug. 2019.

----------------------------------------------------------- 

Næste arrangement finder sted på KUC onsdag d. 27. februar kl. 19.00, hvor Gunnar Storm Thomsen fortæller om byens forandringer gennem de sidste 150 år.
Se nærmere under "Arrangementer".

-----------------------------------------------------------               

Under "Set og sket i fotos" lægges der løbende fotos ind fra afholdte arrangementer.

Under "Foreningens historie" er alle mødeemner fra foreningens start i 1965 og til nu.

Foreningens love og referater fra bestyrelsesmøder findes under de respektive titler.

Til foreningens egne mødearrangementer er der gratis adgang for medlemmer.

For ikke-medlemmer må der påregnes betaling, der pt. er kr. 50,- .

På Koldinghus gives der 50% på den ordinære billetpris. Ved særudstillinger gives der ingen rabat på tillægget, der typisk er kr. 30,-.

Kontingent for en sæson kr. 125.

To samboende/ægtepar for en sæson kr. 200.
Kontakt kasserer Inger Henriksen.

E-mail:   lokal@stofanet.dk   Tlf. 22 74 37 89.

Man kan også indmelde sig ved at betale kontingentet på konto i Arbejdernes Landsbank, konto nr. 5346 0244 915.

Ved indbetaling på netbank bedes navn og adresse og evt. mailadresse anført.

Medlemskort fremsendes når betaling er registreret.

Bestyrelsen