Smeden i Nagbøl - Karl Møller

Bogen om Karl Møller er rigt illustreret med såvel virksomhedens egne fotos og fra de mange presseomtaler. Den koster kr. 169,- og kan købes hos bestyrelsesmedlem Kurt Nielsen, sms 2343 0825, e-mail: kunie@mail.dk
Helge Kjerside præsenterer sit foreløbigt eneste eksemplar af sin bog om Karl Møllers Maskinfabrik i Nagbøl. De øvrige kommer først fra trykkeriet om en uges tid.

Onsdag 7. oktober 2020 kl. 19.00 på KUC, Ågade 27, Kolding.

Myten om Karl Møller fra Nagbøl v/ maskintekniker Helge Kjerside.

 

Formand Preben Meyer Petersen bød velkommen til de 71 fremmødte deltagere. Det var en lidt speciel aften på grund af corona-situationen, idet deltagerne skulle bære mundbind, fra man ankom til KUC, og indtil man sad på en stol i auditoriet med behørig afstand. Når man forlod auditoriet igen enten på grund af toiletbesøg, eller når foredraget var slut, skulle man igen bære mundbind.

 

Inden foredraget med Helge Kjerside præsenterede formanden foreningens nye kasserer Gunner Jacobsen. Det har været svært at finde en kasserer, men lige pludselig var der en henvendelse fra en interesseret og tak for det Gunner.

 

Helge Kjerside fortalte, at han var blevet opfordret til at skrive en bog om Karl Møller Nagbøl. Desværre var bogen ikke færdigtrykt, men vil udkomme i næste uge.

 

Karl Møllers Maskinfabrik startede i 1904, hvor faderen Erik Møller købte jord til sit maskinværksted på Nagbølvej. Karl Møller blev født i 1906. Han kom i lære hos en smedemester i Brostræde, Kolding. I årene ca. 1927-1930 arbejdede han hos Pedershåb Maskinfabrik, Brønderslev. I 1930 vender han hjem til Nagbøl og arbejder sammen med faderen og broderen Johannes. Indtil 1943 blev fabrikken drevet af Erik Møller sammen med de to sønner. De fremstillede maskiner til tørveindustrien bl.a. af gamle biler, som blev bygget om til skinnelokomotiver til at trække tipvogne, som man havde i moserne.

 

Karl Møller giftede sig 25. juli 1936 med Helga og sammen får de tre børn. Helga kommer til at spille en vigtig rolle for firmaet, bl.a. står hun for et pensionat, så lærlingene kunne få noget at spise. I 1943 overtager Karl Møller fabrikken. Karl Møller var en idérig mand med både indkøb af brugte og anvendelige materialer samt finde nye produktionsretninger, når dette var muligt. Udover produktion af skinnelokomotiver, prøver han med landbrugsvogne, lokomotiver, hjulproduktion fra 1947, tromleproduktion fra 1952, hvor det lykkes Karl Møller og broderen Johannes Møller at vinde en licitation på 57 tromler til Indonesien, trillebørsproduktion, sneslynge, bornholmerur og meget mere. Han sørgede altid for at få patent på sine opfindelser. I 1973 solgte Karl Møller fabrikken til GKN Wheels, hvor svigersønnen K.E. Lausen blev administrerende direktør frem til 1979. Fabrikken har været et aktiv for Nagbøl-området og har givet mange arbejdspladser til lokalområdet. Fabrikken er med tiden blevet udbygget og moderniseret, men er fortsat beliggende i Nagbøl.

 

Flere medlemmer stillede spørgsmål, og nogle kom med supplerende oplysninger og sjove anekdoter om Karl Møller. Der er i dag indrettet et Karl Møller Nagbøl Museum, som nok er et besøg værd, udover det kan det blive spændende at læse Helge Kjersides bog, når den udkommer.

 

Tak til Helge Kjerside for et spændende og sjovt foredrag.