Jernbanerne i Kolding og omegn

Martin Wilder præsenterer sig selv for den talrige tilhørerskare

Onsdag 9. oktober 2019 kl. 19.00 på KUC, Ågade 27, Kolding.

 

Jernbanerne i Kolding og Omegn v/ journalist Martin Wilde.

 

Formand Preben Meyer Petersen bød velkommen til aftenens foredragsholder Martin Wilde (MW) samt til de 113 tilhørere.

 

MW er uddannet journalist, men har også en uddannelse som kedelpasser. Desuden er han redaktør på tidsskriftet Togfløjten. Den store interesse for jernbaner blev til en omfangsrig fortælling.

 

Kolding fik i 1866 sin første enkeltsporede jernbane. Dobbeltsporet kom først til omkring 1918. Men i 1866 var der allerede flere jernbanestrækninger i Danmark bl.a. København-Roskilde fra 1847, forlænget til Korsør i 1856, så man derfra med dampskib kunne komme frem til Århus inden for et døgn.

1861 vedtages lovkompleks om jernbaner i Jylland og på Fyn. Det er mange af de hovedbaner, vi kender i dag.

I Lunderskov fik banen mod Vamdrup i 1874 en forgrening, så man i Lunderskov kunne skifte til tog mod Esbjerg. Tog blev også benyttet til godstransport af dyr, korn, gødning, bacon og mejeriprodukter til eksport til England.

Senere kom der jernbaner til oplandet. Egtvedbanen mellem Kolding og Egtved blev Koldings første privatbane. Købmænd i Kolding krævede en station i Låsbygade-kvarteret, og Kolding Nordbanegaard blev bygget. Banen blev etableret i 1898 som en smalsporet bane. Her tales om tog der kørte med en fart af 30 km i timen. Banen blev nedlagt i 1930.

Troldhedebanen var Danmarks længste privatbane med hovedstrækningen Kolding-Grindsted-Troldhede og sidebanen Gesten-Vejen. Banestrækningen blev indviet i 1917. Banen havde de første år en god økonomi, men så gik det tilbage. Dog blev det bedre under 2. verdenskrig, som følge af omfattende transport af brunkul. Banen blev nedlagt i 1968.

Kolding Sydbaner var et privatbaneselskab, der betjente Koldings sydlige opland, de 8 sogne, med baner til Hejlsminde og Vamdrup. Området var ikke tyndt befolket som eksempelvis Egtved var. Sydbanerne blev indviet i 1911. Sukkerroer til saftstationen og levende dyr til slagteriet var vigtige faktorer i godstransporten. I 1932 blev banens store banegård, Sydbanegården, solgt, og den blev erstattet af en noget mindre bygning. Efter 2. verdenskrig blev alle tyske flygtninge hjemsendt via Kolding, hvor de blev transporteret af Kolding Sydbaner fra gennemgangslejre i Kolding til Kolding Station.

Banen lukkede i 1948.

 

I dag er det personalet i Kiosken 7-eleven på banegården, der betjener de rejsende. Telefonsalget på 1. sal og billetsalget i forhallen er lukket og erstattet af billetautomat og internetsalg.

 

MW fortalte også om Kolding Lokomotiv Klub, der blev stiftet i 1962.

 

Der er ingen tvivl om, at MW er en rigtig jernbaneentusiast med sans for detaljer på alle områder, hvilket gjorde foredraget spændende og krydret med sjove historier og billeder.

 

Formanden takkede Martin Wilde for et spændende foredrag og de fremmødte for deltagelsen.