Besøg i Logebygningen, Hyrdestræde

Torsdag 12. december 2019 kl. 19.00 i Logebygningen, Hyrdestræde 2-4, Kolding

v/ logens overmester Jens Smedegaard samt arkivar Bendt Spendrup Mathiasen.

Bemærk! Tilmelding og mødested. Ved tilmelding på e-mail bedes fulde navn og medlemsnummer oplyst.

Logens overmester tager imod ved indgangen. Deltagerne vil herefter blive vist op i logesalen, hvor der vil være velkomst samt fortælling om Ordenen og logens virke.

Arkivaren vil efterfølgende fortælle logens historie.

Vi slutter aftenen af med glögg og æbleskiver samt kaffe.

Der kan være 100 deltagere.

Tilmelding efter først-til-mølle-princippet lørdag 30. november 2019 mellem kl. 09.00 – 17.00 på e-mail: forening@lokalhistorisk-kolding.dk eller til Ejnar Haugaard på    tlf. 3030 1477.