Besøg i Logebygningen, Hyrdestræde

Logen serverede Glögg og æbleskiver i den stemningsfyldte sal for vores medlemmer

 

Torsdag 12. december 2019 kl. 19.00 i Logebygningen, Hyrdestræde 2-4, v/ Logens overmester Jens Smedegaard sammen med andre Logebrødre. 

 

Formand Preben Meyer Petersen (PMP) bød velkommen til de 100 medlemmer, der havde tilmeldt sig aftenens arrangement samt takkede logens overmester for, at besøget kunne lade sig gøre.

 

Overmester Jens Smedegaard (JS), Loge 15 Odin Kolding, bød velkommen til aftenens møde i Ordensbygningen, Hyrdestræde 4. Der er 4 loger i bygningen: To søsterloger – nr. 8 Dronning Dorothea og nr. 89 Rebekka samt to broderloger – nr. 115 Koldinghus og nr. 15 Odin. Loge nr. 15 Odin er 135 år gammel og den ældste Odd Fellow-loge i Kolding. Logen er moderloge for flere loger i syd- og Sønderjylland.

 

Odd Fellow Ordenen er en loge, der blev stiftet i USA i 1819 og fra 1878 med virke i Danmark. Fra 1870 og fremefter blev der etableret loger i flere europæiske og nordiske lande. Alle loger i Europa blev lukket under 2. verdenskrig.

 

Venskab, Kærlighed og Sandhed er Odd Fellow Ordenens grundprincipper.

 

Den første overmester i Kolding var bagermester P.F. Guldager, der havde bageri i Vestergade. Han var også med til at starte Saxildhus og Kolding Rugbødsfabrik. Han havde mange embeder i ordenen. Han døde i 1936. Unge brødre holder hans gravsted med respekt hele året, og gravstedet er bevaringsværdigt.

 

Da JS var færdig med at fortælle om Ordenens opbygning og organisering, var der mulighed for at beundre den smukke sal og stille spørgsmål til logebrødrene, inden forsamlingen bevægede sig nedenunder i selskabslokalerne, hvor broder Bent Spendrup Mathiasen (BSM) ventede.

 

I selskabslokalerne begyndte forsamlingen med at synge ”Højt fra træets grønne top”, hvorefter BSM fortalte om Broderloge nr. 15 Odin, der blev stiftet 14. maj 1884. Moderloge er Broderloge nr. 5 Fyen, Odense.

 

Broderlogen blev startet af fem personer: Urmager R. Wichmann, buntmager F. Hansen, bagermester F.P. Guldager, mekaniker G. Løssi samt detailhandler A.H.C. Holst. Logen havde fra dens stiftelse til huse på forskellige adresser i Kolding. I 1932 købte logen en grund af købmand Marius Jensen, og den kendte arkitekt i Kolding, Ernst Petersen, tegnede den nuværende Ordensbygning i Hyrdestræde. Broder Wilh. Steinfath havde forarbejdet et blyskrin, hvori der blev nedlagt dokumenter m.v, og skrinet blev nedlagt på det sted, hvorover overstolen i dag befinder sig. Logebygningen blev beslaglagt af tyskerne under 2. verdenskrig.

 

Efter foredraget med BSM blev der serveret glögg, æbleskiver, kaffe og te., og der var igen mulighed for at stille spørgsmål til logebrødrene. Aftenen sluttede med at synge ”Dejlig er jorden”.

 

PMP takkede for en spændende aften, som havde gjort os klogere på, hvad Logen stod for og arbejdede med.