"Og Kolding voksede"

Indledningen med fotos fra DUI-Leg & Virkes Legepladskampagne i maj 1970.
En veloplagt Per Bødker Andersen helt i sit es.

Onsdag 9. januar 2019 kl. 19.00 på KUC, Ågade 27, Kolding.

”Og Kolding voksede” v/byrådsmedlem Per Bødker Andersen.

Foreningens formand bød velkommen til aftenens foredragsholder Per Bødker Andersen (PBA) samt til de 143 tilhørere og nævnte i den forbindelse, at PBA samme dag have modtaget ”Årets Havnepullert”.

Inden foredraget gik i gang viste foreningens Kurt Nielsen nogle billeder fra DUI-Leg & Virkes legepladskampagne i 1970 på Cirkuspladsen. En ung PBA var med hele vejen igennem, fremstillede bl.a. plakater og foldere til vennepris på sin fars trykkeri og var med til at skaffe søm og brædder til den skrammellegeplads, der lagde grunden til ”Mosebyen” på Kolding Mostfabriks grund.

Hvordan udvikler en by sig?

PBA blev valgt ind i byrådet for Socialdemokratiet i 1974 og som borgmester i perioden 1985-2009.

I 1953 besluttede den daværende regering, at der skulle en kommunalreform til, men der skulle komme til at gå 17 år, inden den blev gennemført med virkning fra 1. april 1970. Antal af kommuner blev reduceret fra 1098 til 277 og antallet af amter fra 25 til 14. 1. april 1974 blev antal kommuner yderligere reduceret. Ved en lignende reform i 2007 blev antallet af kommuner reduceret til 98, og amterne blev nedlagt og erstattet af 5 regioner.

Danmark var i 1950erne på vej frem, men man kan ikke sige, at vi var rige, men der var et forventningspres til politikerne også i Kolding med borgmester Peter Beirholm i spidsen.  Mange kvinder kom på arbejdsmarkedet i 1960erne og 1970erne, og flere familier købte eller byggede parcelhus, og det stillede krav til flere byggegrunde, daginstitutionspladser og nye skoler. Flere fik egen bil og trafikken gennem byen tog til, og det krævede nye vejføringer og parkeringspladser.

Kolding var industriby med flere fabrikker i byområdet, men med tiden flyttede flere fabrikker til nye industriområder og andre lukkede. Hvad skal der ske med bymidten? Hvordan skal Kolding have erhvervsvækst? Kolding Erhvervsråd blev etableret. Forandringer i byen kan tage lang tid fra idé til handling. Skal man have en sund og fornuftig by, skal der også investeres.

Udvikling af byen er et samarbejde mellem mange aktører i fællesskab. Vælges der ny borgmester går udviklingen ikke i stå, men der bygges videre på det, der er aftalt i fællesskab. Kolding kan i dag betegnes som en uddannelses by med mange tilbud om uddannelse og mange studerende.

PBA krydrede foredraget med sjove historier, billeder fra Kolding både før og nu og sit bud på, hvorfor Kolding er blevet, som den er.

Formanden takkede PBA for et inspirerende og spændende foredrag om Kolding. Bestyrelsen har modtaget positiv respons fra deltagere om foredraget.