ARRANGEMENTER SÆSON 2017-2018

   

Onsdag d. 10. januar 2018 kl. 19.00 på Biblioteket, Slotssøvejen 4, Kolding. 


Bibliotekets historie samt rundvisning med fokus på kunsten ved bibliotekar Søren Flø Sørensen og formidler/projektleder Ellen Ravn Bertelsen.


Formand Preben Meyer Petersen bød velkommen til de 72 deltagere i arrangementet.


Biblioteket i Kolding kan føres tilbage til 1857, hvor lærer ved Borgerskolen, nu Nicolai, Chresten Berg oprettede et læsebibliotek i Skolegade for Kolding Ungdom, som i 1879 indgik i Kolding Folkebibliotek. Bogtrykker Konrad Jørgensen var en af initiativtagerne til oprettelse af en læsestue i Kolding. Læsestuen fik i 1905 lokaler på førstesalen i forhuset i Slotsgade, som Konrad Jørgensen havde købt og blev sammenlagt med biblioteket. Fem år senere flyttede man til større forhold i Rendebanen 10, hvor biblioteket havde til huse indtil 1939.


Kreaturekspeditør Jens Holm, Kolding oprettede i 1938 Jens Holms Biblioteksfond, da han ønskede at hjælpe biblioteket med ”En samfundsnyttig Gerning”. Jens Holm tilbød at købe hjørnegrunden Jernbanegade/Fredericiagade for 135.000 kr. og forære den til biblioteket, som stadig var placeret i Rendebanen, men lokalerne var blevet for små. Det endte imidlertid med, at der blev oprettet en fond, som ejede ejendommen. Arkitekt Ernst Petersen, Kolding, tegnede et nyt bibliotek med tilhørende forretningslokaler i stueetagen mod Jernbanegade, som blev taget i brug november 1939. Biblioteket blev ikke inddraget af tyskerne, og mange skoler besøgte biblioteket under krigen, idet skolerne var indtaget af tyskerne. I 1976 blev forretningslokalerne, der rummede skotøjshandel Marius Mogensens A/S (også kaldet Fabrikkernes Udsalg), inddraget og ombygget. I 2006 flyttede biblioteket til nuværende adresse, Slotssøvejen 4, hvor bryggeriet Slotsmøllen tidligere var placeret. Et vellykket bibliotek med mange studiekredslokaler m.v. Biblioteksfonden er stadig en stor støtte og værdifuld for biblioteket.


Ellen Ravn Bertelsen fortalte om kunsten på biblioteket, hvor det største og mest iøjnefaldende er Olafur Eliassons ”To lufthuller med lys”. Derudover er der også en række kunstværker for børn og ikke mindst værker af Kirstine Roepstorff.


Alle deltagere fik udleveret en oversigt over bibliotekets kunstværker.


Som afslutning på arrangementet var der mulighed for, at alle kunne gå rundt på egen hånd i biblioteket og se på kunst, indtil biblioteket lukkede kl. 21.00.


Preben Meyer Petersen takkede for to inspirerende indlæg og deltagerne for det store fremmøde.


Ombygningen 1976. Her lå tidligere bladkiosken Politikens Telegramhal. De afblændede vinduer vendte ud mod Jernbanegade, og døren på hjørnet til Fredericiagade.