ARRANGEMENTER SÆSON 2017-2018

Onsdag d. 7. februar 2018 kl. 19.00

på KUC, Ågade 27, Kolding.


Troldhede-Kolding-Vejen-Jernbane v/ Helge Kjerside.

 

Formand Preben Meyer Petersen bød velkommen til Helge Kjerside (HK) samt til de 105 deltagere.

HK er medlem af foreningen og bistår foreningen bl.a. med opsætning af sæsonprogram.


Troldhede-Kolding-Vejen-Jernbane, TKVJ, også kaldet Troldhedebanen, var med sine 88 km. Danmarks længste privatbane med hovedstrækningen Troldhede-Grindsted-Kolding og sidebanen Gesten-Vejen.


Banen var med i Jernbaneloven af 27. maj 1908 – Lov nr. 156 om nye jernbaneanlæg m.v. og blev anlagt i årene 1913-1917. Den var enkeltsporet med en sporvidde på 1.435 mm.


Banestrækningen blev åbnet den 25. august 1917. Pressen var med på en prøvetur den 20. august. Strækningen førte til områder, der var tyndt befolket. Der var 2 afgange daglige i begge retninger.


På hovedstationerne Troldhede-Grindsted-Vejen og Kolding solgte man billetter. I remisen på Troldhede-Grindsted-Gesten station, havde de ansatte mulighed for at overnatte.


Banen havde en god økonomi de første år. Af gods var tørv og senere mergel den største transport. Fra 1924 og frem til 2. verdenskrig gik økonomien tilbage. Under krigen gik det bedre som følge af transport af brunkul, men efter krigen fik banen igen dårlig økonomi. Sidebanen Gesten-Vejen blev nedlagt den 1. april 1951 og erstattet af bustrafik, og i 1965 ville Lejrskov-Jordrup Sognekommune ikke være med til at dække underskuddet længere. Troldhedebanens sidste driftsdag var den 31. marts 1968.


Troldhedebanen lever videre. 14 gamle stationsbygninger er nye rammer for familier. Damplokomotivet TKVJ 12 blev købt af Sydjyllands Veterantog og holder til i Lunderskov. Bryggeriet Trolden i Kolding er opkaldt efter Troldhedebanen og i forbindelse med banens 100 års fødselsdag, fik bryggeriet fremstillet etiketter med motiver fra banen. I dag bruges banens tracé som natursti mellem Kolding og Ferup kaldet Troldhedestien, og der arbejdes fortsat med stiens fremtid bl.a. med støtte fra Realdania.


Preben Meyer Petersen takkede Helge Kjerside for et spændende oplæg, mange sjove historier og anekdoter.


7 forskellige ark á 25 stk.TKVJ banemærker er til salg for kr. 50,- pr. ark hos vores medlem Kirsten Olesen, Chr IV vej 38, Kolding, tlf. 75 52 45 24