Generalforsamling

Kassereren er ved at være igennem regnskabet
Forfriskningen i pausen er blevet et fast indslag

Onsdag 18. marts 2020 kl. 19.00

på KUC, Ågade 27, Kolding.

GENERALFORSAMLING 2020 med sæsonen i ord og billeder.

Dagsorden:

1.   Valg af dirigent

2.   Formanden aflægger beretning

3.   Kassereren aflægger regnskab

4.   Fastsættelse af kontingent

5a. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

      Inger Henriksen

      Søren Ørskov

5b. Valg af bestyrelsessuppleant

     Ejnar Haugaard

6. Valg af:

  a. Revisor: Else Skouboe

  b. Revisorsuppleant: Erik Petersen

7. Indkomne forslag

8. Eventuelt.

Forslag under pkt. 7 skal være hos formanden senest 11. marts 2020.

I pausen er foreningen vært ved en øl eller sodavand.