Generalforsamling

Onsdag 13. marts 2019 kl. 19.00

på KUC, Ågade 27, Kolding.

GENERALFORSAMLING 2019

med sæsonen i ord og billeder.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning

3. Kassereren aflægger regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5a. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

      Else-Marie Træholt Pedersen

      Preben Meyer Petersen

      Kurt Nielsen

5b. Valg af bestyrelsessuppleant

6. Valg af:

a. Revisor: Else Skouboe.

b. Revisorsuppleant: Mogens Vindfeldt

7. Indkomne forslag

8. Eventuelt.

Forslag under pkt. 7 skal være hos

formanden senest 3. marts 2019.

I pausen er foreningen vært ved en øl eller sodavand. -------------------------------------------------->