Generalforsamling

Vi har haft rigtig mange deltagere ved sæsonens arrangementer
Forfriskningen i pausen er blevet et fast indslag

Vi håber at kunne gennemføre generalforsamlingen som planlagt.

Nærmere følger, så snart det er afklaret.

Onsdag 17. marts 2021 kl. 19.00 på KUC, Ågade 27, Kolding.

GENERALFORSAMLING 2021 med sæsonen i ord og billeder.

Dagsorden:

1.   Valg af dirigent

2.   Formanden aflægger beretning

3.   Kassereren aflægger regnskab

4.   Fastsættelse af kontingent

5a. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

                             Kurt Nielsen

                             Preben Meyer Petersen

                             Else-Marie Træholt Pedersen

5b. Valg af bestyrelsessuppleant

6. Valg af revisor og revisorsuppleant

7. Indkomne forslag

8. Eventuelt.

Forslag under pkt. 7 skal skriftlig være formanden i hænde senest 9. marts 2021. I pausen er foreningen vært ved en øl eller sodavand.