Besøg på Gøhlmanns Mølle

Boligkvarteret "Udsigten" og vandtårnet på Gøhlmannsvej 2019.
........Iver Schriver ............ Gunnar Storm Thomsen

Besøg på Gøhlmanns Mølle, Møllegården 1-3, Kolding v/ Iver Schriver og Gunnar Storm Thomsen. Begge tidligere tilknyttet Jobcenter Møllen.

 

Søndag 15. september 2019 – velkomst v/ formand Preben Meyer Petersen

Søndag 22. september 2019 – velkomst v/ BS-suppleant Ejnar Haugaard

 

Der var tilmeldt 42 medlemmer til hvert arrangement.

 

Kolding Kommunes pædagogisk-psykologisk rådgivning har i dag til huse på Møllen, og der er p.t. 42 ansatte fortalte leder Birgitte Østerlund Aagaard. Møllen er en smuk og dejlig arbejdsplads, som de ansatte nyder.

Gunnar Storm Thomsen fortalte om Gøhlmans Mølle og møller Peter Jürgen Gøhlmann, der var født i Haderslev 11. juni 1809. Som 19-årig flyttede Gøhlmann til Kolding, og her startede han sin første virksomhed som møller. Samme år købte han ”Stubmøllen”, der lå ved nuværende Svaneparken, som han havde indtil 1843, hvor han solgte den. Gøhlmann var en driftig herre og blev bygherre, gårdejer, teglværks- og kalkværksejer, havde et garveri i Låsbygade, skibsreder m.fl. Opførte Munkenborg Kro, der eksisterede indtil 1969, hvor den blev nedlagt.

I 1847 opførte Gøhlmann en vindmølle af hollands type, men denne brændte i 1860, hvorefter en ny mølle blev opført, og det er denne man i dag kan se restaureret med et noget andet udseende.I 1877 solgte Gøhlmann møllen til P.H. Jackenroth og flyttede selv til en gård, han havde købt ved Kolding Havn. Gøhlmann døde i Kolding 17. juni 1884.

Møller Jackenroth døde i 1881, og enken bortforpagtede møllen til en møller Friis. I 1883 blev møllen solgt til Th. Plenge, som drev møllen frem til 1891, hvor den på auktion blev solgt til Nicolaj H. Madsen, der også var forpagter af Skovmøllen ved Marielund. I 1929 blev møllen overtaget af N.H. Madsens søn Nicolaj Madsen. I hans tid mistede møllen halvdelen af vingerne og senere blev de to sidste vinger fjernet, og i 1959 blev møllehatten også fjernet.

I 1959 købte O. Rønnov Poulsen møllen, og han forsøgte at drive hotel- og restaurationsvirksomhed i hovedbygningen og østfløjen. Der blev også arrangementer med Jazz, diskotek m.v. Nicolaj Madsen fortsatte møllevirksomheden i vest fløjen frem til 1965.

Fra omkring 1980 til Kolding Kommune overtog bygningerne havde Dansk Flygtningehjælp kontorer og flygtningecenter på møllen. I 1987 købte Kolding Kommune bygningerne.

Iver Schriver fortalte om det omfattende renoveringsarbejde. Beboelsesbygningen og de østlige og nordlige bygninger blev revet ned. Den vestlige møllebygning blev fuldstændig renoveret og ombygget til kontorer og værksteder for det kommunale jobcenter. Ombygnings- og anlægsarbejde er alt sammen sket som beskæftigelsesarbejde for arbejdsledige, men under professionel ledelse. VVS- og installationsarbejde blev udført af professionelle håndværkere.

 

I pausen blev der serveret kaffe/te og lagkage.

 

Et spændende foredrag og god start på den nye sæson og tak til Iver Schriver og Gunnar Storm Thomsen.