"Assistenten" - Kolding Gamle Kirkegård

Lørdag 19. september og lørdag 26. september 2020 kl. 13.30.

OK-Klubben, Ålegården 3, Kolding.

"Assistensen”, Kolding Gamle Kirkegård v/ arkitekt Sten Krarup.

Lørdag 19. september 2020 velkomst v/ Preben Meyer Petersen

Lørdag 26. september 2020 velkomst v/ Ejnar Haugaard

 

40 medlemmer var tilmeldt hvert arrangement, og herudover var der en mindre venteliste til begge dage. Alle fra ventelisten kom med på nær 2 medlemmer 26. september.

 

Begge arrangementer begyndte med kaffebord hos OK-klubben, hvilket fungerede fint og derefter gik det mod Den Gamle Kirkegård, hvor en veloplagt Sten Krarup tog imod. Sten Krarup nævnte, at han havde været formand for Lokalhistorisk Forening for Kolding og Omegn i 11 år, men det var han ikke sikker på, så mange kunne huske.

 

Kirkegården, der er den ældste i Kolding, blev taget i brug i november 1806, hvor en ung pige på 17 år blev begravet, og hendes gravsted findes stadig på kirkegården. Den tidligere kirkegård, der lå rundt om Kolding Kirke, nu Sankt Nicolai Kirke, blev nedlagt i 1825. Kirkegården har et samlet areal på 3,4 ha med ca. 6000 anlagte gravpladser. Den domineres af store træer og græsarealer, og overalt er der frodigt. Der er begravet mange forskellige på kirkegården, både kendte og ukendte, og den rummer med sine gravsteder og gravpladser ca. 200 års Danmarkshistorie og lokalhistorie. Sten Krarup nævnte: Krigergrave, grave for høj og lav, kunstnergrave m.m. Kirkegården har den største samling af gravsteder med jerngitre uden for København. Kirkegården er i høj grad en historie om mænd. Ca. 25 af de begravede er senere blevet hædret med et vejnavn i Kolding. Kapellet på kirkegården er opført i 1906. Udover officielle flagdage bliver der også flaget: 2. april Slaget på Reden, 23. april Slaget ved Kolding, 25. juli Slaget ved Isted m.fl.

 

Efter foredraget kunne de interesserede følge med Sten Krarup rundt på kirkegården og se de gravsteder og gravpladser, mindestene, gitre m.m., som Sten Krarup havde fortalt om i sit foredrag. Det var der mange, der benyttede sig af. Desværre har der været forskellige former for hærværk bl.a. er mange kors knækket af, figurer er stjålet, og gravsten er blevet væltet.

 

En rigtig god opstart på sæson 2020-2021 med tak til både OK-klubben og Sten Krarup.