Besøg på Gøhlmanns Mølle

Gøhlmanns Mølle, da den endnu hed Kolding Dampmølle. Foto omkring 1910-20
........Iver Schriver ............ Gunnar Storm Thomsen

Søndag 15. september og søndag 22. september 2019 kl. 13.30:

Besøg på Gøhlmanns Mølle, Møllegården 1-3, Kolding.

Møllens historie fra før til nu fortælles i ord og billeder af tidligere leder af Jobcenter Møllen Iver Schriver og tidligere formand for kommunens Beskæftigelsesudvalg Gunnar Storm Thomsen – som begge havde deres base i møllebygningen.

Bemærk: Tilmelding og mødested. Ved tilmelding på e-mail bedes fulde navn og medlemsnummer oplyst.

Gøhlmanns Mølle blev opført af P.J. Gøhlmann i 1847 som vindmølle af hollandsk type. Allerede i 1860 brændte møllen, og Gøhlmann opførte en ny mølle, som han solgte i 1877. Møllen har siden haft en omskiftelig tilværelse som mølle, hotel og restauration og flygtningecenter. I 1987 overtog Kolding Kommune de forfaldne bygninger og startede en renovering af komplekset som kom til at huse Jobcenter Møllen. I dag har Kolding Kommunes pædagogisk-psykologiske rådgivning til huse i bygningerne.

Der kan være 42 deltagere ved hvert arrangement. Der vil blive serveret kaffe og kage.

Tilmelding efter først-til-mølle-princippet lørdag 7. september 2019 mellem kl. 09.00 – 17.00 på e-mail: forening@lokalhistorisk-kolding.dk eller til Inger Henriksen på tlf. 2274 3789. Angiv venligst hvilken af de to datoer, I har som første ønske, eller om I kan begge datoer.