FDB - En stor fabrik midt i byen

Gunnar Storm Thomsen

Onsdag 6. oktober 2021 kl. 19.00 KUC, Ågade 27, Kolding.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FDB –

 

EN STOR FABRIK MIDT I BYEN.

 

v/ Gunnar Storm Thomsen m. flere.

 

 

 

Referat er på vej.