FDB - En stor fabrik midt i byen

Onsdag 3. februar 2021 kl. 19.00 på KUC, Ågade 27, Kolding.

 

FDB –

 

EN STOR FABRIK MIDT I BYEN.

 

v/ Gunnar Storm Thomsen m. flere.

 

 

 

 

 

Vi har desværre måttet aflyse denne aften pga. coronaen.

 

Gunnar Storm Thomsen har givet tilsagn om, at vi programsætter til næste sæson.

 

 

En historie i ord og billeder om Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeningers første fabrik, i daglig tale Fællesforeningen eller FDB.

Fra en start i 1896 med kafferisteri blev fabrikken udvidet med bygninger til bolsje- og chokoladefremstilling og med lager, værksteder og administration, og fabrikken fyldte efterhånden hele arealet langs jernbanen fra Klostergade til Brostræde.

Når forskellige dufte bredte sig over byen var man ikke i tvivl om, hvad der blev fremstillet i fabriksbygningerne. Over længere perioder har der været ansat omkring 400 medarbejdere og dertil 200 ved sæsonarbejde. I 1977 blev produktionen udflyttet til en ny fabrik på Platinvej. Der kom andre aktiviteter i bygningerne helt frem til nedbrydningen af de fleste fabriksbygninger 2019-20.

Lokalhistorisk Forening for Kolding og Omegn er i kontakt med tidligere ansatte og familie til tidligere ansatte for at få ”øjenvidneskildringer” med fra livet på FDB.