Lokalhistorisk Forening for Kolding og Omegn

Kolding Gamle Kirkegård ca. 1915. Personen til højre kan være tandlæge A.M.G. Friis, medstifter af Museet på Koldinghus. Den anden person er ukendt. Kolding Stadsarkiv

Sæsonens første arrangement finder sted 19/26 sept. 2020 på Kolding Gamle Kirkegård sammen med arkitekt Sten Krarup.

Se nærmere under arrangementer.

 

-----------------------------------------------

 

Under "Set og sket i fotos" lægges der løbende fotos ind fra afholdte arrangementer.

Under "Foreningens historie" er alle mødeemner fra foreningens start i 1965 og til nu.

Foreningens love og referater fra bestyrelsesmøder findes under de respektive titler.

Til foreningens egne mødearrangementer er der gratis adgang for medlemmer.

Grundet coronakrisen er antallet af pladser i KUC Auditorium pt. begænset til 83. Ikke-medlemmer kan derfor kun deltage, hvis der ved mødets begyndelse er ledige pladser. Prisen er pt. kr. 50,- .

På Koldinghus gives der 50% på den ordinære billetpris. Ved særudstillinger gives der ingen rabat på tillægget, der typisk er kr. 30,-. Denne aftale med Koldinghus gælder foreløbigt til udgangen af 2020.

 

Kontingent for en sæson kr. 125.

To samboende/ægtepar for en sæson kr. 200.
Kontakt kasserer Gunner Jacobsen.

Tlf. 91 10 41 01.

E-mail: lokalhistorisk.kolding@gmail.com

Man kan også indmelde sig ved at betale kontingentet på konto i Arbejdernes Landsbank, konto nr. 5346 0244 915.

Ved indbetaling på netbank bedes navn og adresse og evt. mailadresse anført.

Medlemskort fremsendes når betaling er registreret.

Bestyrelsen