Generalforsamling

Onsdag 18. august 2021 kl. 19.00 på KUC, Ågade 27, Kolding.

GENERALFORSAMLING 2021 med sæsonen i ord og billeder..

Dagsorden:

1.   Valg af dirigent

2.   Formanden aflægger beretning

3.   Kassereren aflægger regnskab

4.   Fastsættelse af kontingent

5a. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

                             Kurt Nielsen

                             Preben Meyer Petersen

                             Else-Marie Træholt Pedersen

5b. Valg af bestyrelsessuppleant

6. Valg af revisor og revisorsuppleant

7. Indkomne forslag

8. Eventuelt.