Lokalhistorisk Forening for Kolding og Omegn

Sæsonens sidste arrangement

Onsdag 17. marts2021 kl. 19.00 på KUC, Ågade 27, Kolding.

Generalforsamling og efterfølgende foredrag om Låsbyhøj v/ Helga Møller-Nielsen.

Vi måtte desværre udsætte denne aften pga. coronaen. Når vi kender en ny dato, vil det blive meddelt på denne hjemmeside, og de medlemmer, vi har mailadresse på, vil modtage en mail.. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Under "Set og sket i fotos" lægges der løbende fotos ind fra afholdte arrangementer.

Under "Foreningens historie" er alle mødeemner fra foreningens start i 1965 og til nu.

Foreningens love og referater fra bestyrelsesmøder findes under de respektive titler.

Til foreningens egne mødearrangementer er der gratis adgang for medlemmer.

Vær opmærksom på aflysninger pga. coronakrisen. Se herom under arrangementer.

Koldinghus har pr. 1. januar 2021 opsagt vores aftale om 50% på den ordinære billetpris

Kontingent for en sæson kr. 125.

To samboende/ægtepar for en sæson kr. 200.
Kontakt kasserer Gunner Jacobsen.

Tlf. 91 10 41 01.

E-mail: lokalhistorisk.kolding@gmail.com

Man kan også indmelde sig ved at betale kontingentet på konto i Arbejdernes Landsbank, konto nr. 5346 0244 915.

Ved indbetaling på netbank bedes navn og adresse og evt. mailadresse anført.

Medlemskort fremsendes når betaling er registreret.

Bestyrelsen