LOKALHISTORISK FORENING FOR KOLDING OG OMEGN.
Onsdag d. 7. februar 2018 på KUC.
Vi holder liv i lokalhistorien ...

Medlemskabet for denne sæson er gældende til og med d. 31. aug. 2018. Sæsonprogrammet 2017-18 er lagt frem, og man kan læse en forhåndsomtale af de enkelte mødeaftener samt referater fra de afholdte under "Arrangementer".

Næste arrangement er onsdag d. 28. februar 2018 kl. 19.00 på KUC, hvor Eddie Troelsgaard fortæller om J. P. Jensens historiske købmandsgård ved Sønderbro.

Under "Set og sket i fotos" lægges der løbende fotos ind fra afholdte arrangementer.

Under "Foreningens historie" er alle mødeemner fra foreningens start i 1965 og til nu.

Foreningens love og referater fra bestyrelsesmøder findes under de respektive titler.   

Til foreningens egne mødearrangementer er der gratis adgang for medlemmer.

For ikke-medlemmer må der påregnes betaling, der pt. er kr. 50,- .

På Koldinghus gives der 50% på den ordinære billetpris. Ved særudstillinger gives der ingen rabat på tillægget, der typisk er kr. 30,- .    

Kontingent for en sæson kr. 125.

To samboende/ægtepar for en sæson kr. 200.

Kontakt kasserer Inger Henriksen       

E-mail:  lokal@stofanet.dk   Tlf. 22 74 37 89.   

Man kan også indmelde sig ved at betale kontingentet på konto i Arbejdernes Landsbank, kontonr. 5346 0244 915                               

Ved indbetaling på netbank bedes navn og adresse og evt. mailadresse anført.  

Medlemskort fremsendes når betaling er registreret.

Bestyrelsen