Lokalhistorisk Forening for Kolding og Omegn

Det store auditorium på KUC er fyldt godt op med tilhørere til Ole Holm Larsens foredrag om kunstmalerne i Kolding 11. januar 2017. Foto: Kurt Nielsen.

Næste arangement er:

Onsdag 9. februar 2022 kl. 19.00 KUC, Ågade 27, 6000 Kolding.

 

 ”Fiskere og andet godtfolk i Agtrupvig”

v/ Hans Peter Jørgensen.

 

 

Foto øverst: FDB 75 års jubilæumsbog. Foto nederst: Sognestuen på Stadsarkivet. Foto: Lene Wul.

Under "Set og sket i fotos" lægges der løbende fotos ind fra afholdte arrangementer.

Under "Foreningens historie" er alle mødeemner fra foreningens start i 1965 og til nu.

Foreningens love og referater fra bestyrelsesmøder findes under de respektive titler.

Til foreningens egne mødearrangementer er der gratis adgang for medlemmer.

Koldinghus har desværre opsagt vores rabataftale, men i stedet har vi fået en aftale om 50% rabat på entreen på Museum Kolding. 

På grund af de aflyste arrangementer i 2020-2021 og foreningens generelt gode økonomi foreslog bestyrelsen på generalforsamlingen 18. august 2021, at der laves en midlertidig kontingentnedsættelse til kr. 60,00 for enkeltmedlem og kr. 100,00 for ægtepar/par med samme adresse. Dette gælder alene for sæson 2021-2022. Forslaget blev vedtaget.

Kontakt kasserer Gunner Jacobsen.

Tlf. 91 10 41 01.

E-mail: lokalhistorisk.kolding@gmail.com

Man kan også indmelde sig ved at betale kontingentet på konto i Arbejdernes Landsbank, konto nr. 5346 0244 915.

Ved indbetaling på netbank bedes navn og adresse og evt. mailadresse anført.

Medlemskort fremsendes når betaling er registreret.

Bestyrelsen