Lokalhistorisk Forening for Kolding og Omegn
Paul Chr. Jepsen (bagerst tv.) sammen med sin lillebror Gunnar og deres far Svend.
Velkommen på vores hjemmeside

Medlemskabet for denne sæson er gældende til og med d. 31. aug. 2019.

Næste arrangement finder sted på KUC onsdag d. 21. november kl. 19, hvor Paul Chr. Jepsen fortæller om sit arbejdsliv i Kolding under titlen "Fra mælkedreng til advokat og byrådsmedlem".

Se nærmere under "Arrangementer".        

Under "Set og sket i fotos" lægges der løbende fotos ind fra afholdte arrangementer.

Under "Foreningens historie" er alle mødeemner fra foreningens start i 1965 og til nu.

Foreningens love og referater fra bestyrelsesmøder findes under de respektive titler.   

Til foreningens egne mødearrangementer er der gratis adgang for medlemmer.

For ikke-medlemmer må der påregnes betaling, der pt. er kr. 50,- .

På Koldinghus gives der 50% på den ordinære billetpris. Ved særudstillinger gives der ingen rabat på tillægget, der typisk er kr. 30,- .    

Kontingent for en sæson kr. 125.

To samboende/ægtepar for en sæson kr. 200.

Kontakt kasserer Inger Henriksen       

E-mail:  lokal@stofanet.dk   Tlf. 22 74 37 89.   

Man kan også indmelde sig ved at betale kontingentet på konto i Arbejdernes Landsbank, kontonr. 5346 0244 915                               

Ved indbetaling på netbank bedes navn og adresse og evt. mailadresse anført.  

Medlemskort fremsendes når betaling er registreret.

Bestyrelsen
Vi holder liv i lokalhistorien ...