Lokalhistorisk Forening for Kolding og Omegn

Astrid E. Jørgensen

Vores næste arrangement

Onsdag 24. februar 2021 kl. 19.00 på KUC, Ågade 27, Kolding.

'Græsset må godt betrædes'

v/ landskabsarkitekt Astrid E. Jørgensen

Vi har desværre måttet aflyse denne aften pga. coronaen.

Astrid E. Jørgensen har givet tilsagn om, at vi programsætter til næste sæson

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Helge Kjersides bog om Karl Møller i Nagbøl kan nu købes for kr. 169,- hos Bestyrelsesmedlem Kurt Nielsen. Se under Arrangementer 7.oktober 2020.

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Under "Set og sket i fotos" lægges der løbende fotos ind fra afholdte arrangementer.

Under "Foreningens historie" er alle mødeemner fra foreningens start i 1965 og til nu.

Foreningens love og referater fra bestyrelsesmøder findes under de respektive titler.

Til foreningens egne mødearrangementer er der gratis adgang for medlemmer.

Vær opmærksom på aflysninger pga. coronakrisen. Se herom under arrangementer.

Koldinghus har pr. 1. januar 2021 opsagt vores aftale om 50% på den ordinære billetpris

Kontingent for en sæson kr. 125.

To samboende/ægtepar for en sæson kr. 200.
Kontakt kasserer Gunner Jacobsen.

Tlf. 91 10 41 01.

E-mail: lokalhistorisk.kolding@gmail.com

Man kan også indmelde sig ved at betale kontingentet på konto i Arbejdernes Landsbank, konto nr. 5346 0244 915.

Ved indbetaling på netbank bedes navn og adresse og evt. mailadresse anført.

Medlemskort fremsendes når betaling er registreret.

Bestyrelsen