LOKALHISTORISK FORENING FOR KOLDING OG OMEGN.
I år er det 100 år siden, at stifteren af Geografisk Have, Aksel Olsen, flyttede ud på Brændkjærgårds marker og anlagde sin planteskole. 50 år senere blev planteskolen adskilt fra den geografiske del af haven, som Kolding Kommune overtog.
Vi holder liv i lokalhistorien ...

Medlemskabet for denne sæson er gældende til og med d. 31. aug. 2018.          

Sæsonprogrammet 2018-19 udsendes med post først i august.

Vi indleder sæsonen hhv. søndag d. 16. og 23. september 2018 med en udflugt til et interessant sted.

Under "Set og sket i fotos" lægges der løbende fotos ind fra afholdte arrangementer.

Under "Foreningens historie" er alle mødeemner fra foreningens start i 1965 og til nu.

Foreningens love og referater fra bestyrelsesmøder findes under de respektive titler.   

Til foreningens egne mødearrangementer er der gratis adgang for medlemmer.

For ikke-medlemmer må der påregnes betaling, der pt. er kr. 50,- .

På Koldinghus gives der 50% på den ordinære billetpris. Ved særudstillinger gives der ingen rabat på tillægget, der typisk er kr. 30,- .    

Kontingent for en sæson kr. 125.

To samboende/ægtepar for en sæson kr. 200.

Kontakt kasserer Inger Henriksen       

E-mail:  lokal@stofanet.dk   Tlf. 22 74 37 89.   

Man kan også indmelde sig ved at betale kontingentet på konto i Arbejdernes Landsbank, kontonr. 5346 0244 915                               

Ved indbetaling på netbank bedes navn og adresse og evt. mailadresse anført.  

Medlemskort fremsendes når betaling er registreret.

Bestyrelsen