LOKALHISTORISK FORENING FOR KOLDING OG OMEGN.

VI HOLDER LIV I LOKALHISTORIEN ... 

Her er sæsonprogrammet for 2016-2017.

Næste mødearrangement er onsdag                 8. februar 2017 hvor Niels Erik Thrane fortæller om sine mange år som journalist i den danske provinspresse, heraf 38 år på Kolding Folkeblad.

Klik ind på "Arrangementer" og læs om de forskellige mødearrangementer i sæson 2016-2017.

På hjemmesiden kan også ses fotos og læses referater fra mødearrangementer og bestyrelsesmøder.

Bestyrelsesmedlem Kurt Nielsen fotograferer ved møderne. Man kan ved henvendelse til Kurt få billederne pr. mail -   kunie@mail.dk

Foreningens vedtægter og foreningens historie er på hjemmesiden. Her er også samtlige mødeemner siden foreningens start.

Til foreningens egne mødearrangementer er der gratis adgang for medlemmer.
For ikke-medlemmer må der påregnes betaling.

Man er som medlem med til at "holde liv" i vores lokalhistorie.
Se oplysninger om kontingent og bestyrelsens telefonnumre og mailadresser.   

 Et gyldigt medlemsbevis til sæson 2016-2017, der gælder til 31. aug. 2017, giver adgang til Museet på Koldinghus for halv billetpris, og der er rabat kr. 15,00 ved køb af Koldingbogen 2016 - udkommer16. nov. - på Kolding Stadsarkiv (der kun tager imod betaling med Mobilpay). Bogen kan også bestilles hos foreningen med rabat. 

Kontingent for en sæson kr. 125.

To samboende/ægtepar for en sæson kr. 200.

Kontakt kasserer Inger Henriksen       
E-mail: iha@stofanet.dk  Tlf. 22 74 37 89.

Den øvrige bestyrelse kan også kontaktes for medlemskab af foreningen.

Man kan også indmelde sig ved at betale kontingentet på konto i Arbejdernes Landsbank, kontonr. 5346 0244 915                               

Ved indbetaling på netbank bedes navn og adresse og evt. mailadresse anført. 

Medlemskort fremsendes når betaling er registreret.

Med venlig hilsen

Gunnar Storm Thomsen, formand.  

Foreningens formål er at formidle oplysning om Kolding og omegns historie gennem foredrag, ekskursioner, studiekredse mm., samt at støtte de institutioner, der arbejder for samme formål og at virke for oplysning om og bevaring af kulturhistorisk betydningsfulde miljøer i Kolding og omegn. Der holdes omkring 10 arrangementer i en sæson.

Foreningens e-mail: 

Forening@lokalhistorisk-kolding.dk  

Bestyrelsen:                                                                                  
Formand
Gunnar Storm Thomsen,  tlf. 21 72 78 02.                             E -mail: 
gsthkolding@mail.dk                   

Kasserer Inger Henriksen, tlf. 22 74 37 89.                                            E-mail: iha@stofanet.dk

Kurt Nielsen, tlf. 23 43 08 25.                                                                   E-mail: kunie@mail.dk    

Hans Thomsen Hansen, tlf. 27 44 08 38.
E-mail:   haah1936@gmail.com     


Beth Hau, tlf. 75 12 45 36.                                                          
              E-mail:  bhau@pc.dk     

Suppleant:  Preben Meyer Petersen, tlf. 22 87 01 70.                           E-mail:  preben.meyer@newmail.dk