... og hvad vil vi?

Den nye bestyrelse Preben, Ejnar, Else-Marie, Gunner, Henning og Kurt samlet ved det første bestyrelsesmøde 14. september 2020.

Foreningens formål er at formidle oplysning om Kolding og omegns historie gennem foredrag, ekskursioner, studiekredse mm., samt at støtte de institutioner, der arbejder for samme formål og at virke for oplysning om og bevaring af kulturhistorisk betydningsfulde miljøer i Kolding og omegn. Der holdes 8-10 arrangementer i en sæson.

Som medlem er du med til at "holde liv" i vores lokalhistorie 

Efter generalforsamlingen d. 26. august 2020 ser bestyrelsen således ud:

Formand:       Preben Meyer Petersen, tlf. 22 87 01 70.

                       e-mail preben.meyer@newmail.dk

Kasserer:       Gunner Jacobsen, tlf. 91 10 41 01

                       e-mail gjac.mail@gmail.com

Sekretær:       Else-Marie Træholt Pedersen, tlf. 20 72 88 89.

                       e-mail jornelse@stofanet.dk

Best.medl.:     Kurt Nielsen, tlf. 23 43 08 25.

                       e-mail kunie@mail.dk

Best.medl.:     Henning Hansen, tlf. 29 65 80 84

                       e-mail apple11@mail.tele.dk

Bs-suppleant: Ejnar Haugaard, tlf. 30 30 14 77.

                       e-mail: ejhaugaard@gmail.com