... og hvad vil vi?

Bestyrelsen pr. 13. marts 2019: Ejnar Hougaard, Kurt Nielsen, Søren Ørskov, Preben Meyer Petersen, Else-Marie Træholt Pedersen og Inger Henriksen.

Foreningens formål er at formidle oplysning om Kolding og omegns historie gennem foredrag, ekskursioner, studiekredse mm., samt at støtte de institutioner, der arbejder for samme formål og at virke for oplysning om og bevaring af kulturhistorisk betydningsfulde miljøer i Kolding og omegn. Der holdes 8-10 arrangementer i en sæson.

Som medlem er du med til at "holde liv" i vores lokalhistorie 

Efter generalforsamlingen d. 15. marts 2018 ser bestyrelsen således ud:

Formand:       Preben Meyer Petersen, tlf. 22 87 01 70.

                        e-mail preben.meyer@newmail.dk

Kasserer:        Inger Henriksen, tlf. 22 74 37 89.

                         e-mail lokal@stofanet.dk

Sekretær:        Else-Marie Træholt Pedersen, tlf. 20 72 88 89.

                         e-mail jornelse@stofanet.dk

Best.medl.:      Kurt Nielsen, tlf. 23 43 08 25.

                         e-mail kunie@mail.dk

Best.medl.:     Søren Ørskov, tlf. 23 49 49 79.

                         e-mail: s.oerskov@mail.dk

Bs-suppleant

fra 23.01.2019: Ejnar Haugaard, tlf. 30 30 14 77.

                          e-mail: ejhaugaard@gmail.com