... og hvad vil vi?

Den nye bestyrelse Preben, Ejnar, Else-Marie, Gunner og Henning. Kurt er trådt ud, og i stedet er Bent Jørgensen nyvalgt i stedet. Nyt foto er på vej.

Foreningens formål er at formidle oplysning om Kolding og omegns historie gennem foredrag, ekskursioner, studiekredse mm., samt at støtte de institutioner, der arbejder for samme formål og at virke for oplysning om og bevaring af kulturhistorisk betydningsfulde miljøer i Kolding og omegn. Der holdes 8-10 arrangementer i en sæson.

Som medlem er du med til at "holde liv" i vores lokalhistorie 

Efter generalforsamlinge 18. august 2021 ser bestyrelsen således ud:

Formand:       Preben Meyer Petersen, tlf. 22 87 01 70.

                       e-mail preben.meyer@newmail.dk

Kasserer:       Gunner Jacobsen, tlf. 91 10 41 01

                       e-mail gjac.mail@gmail.com

Sekretær:       Else-Marie Træholt Pedersen, tlf. 20 72 88 89.

                       e-mail jornelse@stofanet.dk

Best.medl.:     Bent Jørgensen, Tlf. 60 56 57 68

                       e-mail bent@klintevej.dk

Best.medl.:     Henning Hansen, tlf. 29 65 80 84

                       e-mail apple11@mail.tele.dk

Bs-suppleant: Ejnar Haugaard, tlf. 30 30 14 77.

                       e-mail: ejhaugaard@gmail.com