... og hvad vil vi?

Fra venstre vores afgående formand gennem 8 år Gunnar Storm Thomsen sammen med den nye bestyrelse. Nyvalgt bestyrelsesmedlem Else-Marie Træholt Pedersen, Beth Hau, nyt bestyrelsesmedlem Preben Meyer Petersen, ny bestyrelsessuppleant Hans Thomsen Hansen, Inger Henriksen og Kurt Nielsen foran KUC d. 24. marts 2017.

Foreningens formål er at formidle oplysning om Kolding og omegns historie gennem foredrag, ekskursioner, studiekredse mm., samt at støtte de institutioner, der arbejder for samme formål og at virke for oplysning om og bevaring af kulturhistorisk betydningsfulde miljøer i Kolding og omegn. Der holdes 8-10 arrangementer i en sæson.

Som medlem er du med til at "holde liv" i vores lokalhistorie 

Efter generalforsamlingen d. 15. marts 2017 ser bestyrelsen således ud:

Formand:   Preben Meyer Petersen, tlf. 22 87 01 70.

                    e-mail preben.meyer@newmail.dk

Kasserer:   Inger Henriksen, tlf. 22 74 37 89.

                    e-mail lokal@stofanet.dk

Sekretær:   Else-Marie Træholt Pedersen, tlf. 20 72 88 89.

                    e-mail jornelse@stofanet.dk

Best.medl.: Beth Hau, tlf. 30 23 45 36.

                    e-mail bhau@pc.dk

Best.medl.: Kurt Nielsen, tlf. 23 43 08 25.

                    e-mail kunie@mail.dk

Best. supl.: Hans Thomsen Hansen, tlf. 27 44 08 38.

                    e:mail haah1936@gmail.com