Holger Drachmann

Onsdag 27. november 2019 kl. 19.00 på KUC, Ågade 27, Kolding.

Holger Drachmann v/ Lars Stig Duehart.

 

Foreningens formand Preben Meyer Petersen bød velkommen til Lars Stig Duehart (LSD) og de 69 fremmødte tilhørere.

 

LSD har en lang CV som erhvervsmand, direktør, foredragsholder, historiker og meget mere.

 

Holger Henrik Herholdt Drachmann blev født den 9. oktober 1846 i København og døde 14. januar 1908 i Hornbæk. Han var en meget produktiv og farverig skribent, dramatiker, digter og kunstmaler.

 

Drachmann var gift med Vilhelmine Erichsen 1871 - 1878, Emmy Drachmann 1879 - 1903.

 

Han havde mange og af og til problematiske forhold til forskellige kvinder, der inspirerede ham til digtning, der ofte vakte skandale.

 

Drachmann har opholdt sig meget i Kolding i perioden 1872 - 1904, hvor han havde omgang med mange forskellige personer. Han havde kontakt til byens borgere og i særdeleshed de, der havde betydning, han havde også blik for de fattige, dem hjalp han meget og brugte gerne sine midler på dem.

 

Drachmann omgikkes bl.a. restauratør Bølling, som han har boet hos, og fået serveret rødvin de steder, hvor han har siddet og lavet notater, tegnet og skrevet rundt omkring i Marielunden.

 

Han har også opholdt sig en tid hos baron Carl Georg Flemming Lerche til Phønixborg i Øster Starup.

 

Drachmann rejste meget rundt i Danmark og hele Europa, men havde Kolding som centrum. På et tidspunkt havde han også et hus i Kolding.

 

LSD havde en stok med, der havde tilhørt Drachmann og en poesibog, som Drachmann havde skrevet et lille digt sammen med flere tegninger fra naturen. 

 

Til slut et lille citat:  "Selv om Drachmann oprindelig var fra Skagen, skrev han alle sine værker på dansk".