Bryggeriet Slotsmøllen

Slotsmøllen har en lang historie bag sig og er kendt af alle, der er opvokset i Kolding.
Carsten Fladmose

Onsdag 25. november 2020 kl. 19.00 på KUC, Ågade 27, Kolding.

Bryggeriet Slotsmøllen v/ Carsten Fladmose Madsen.

 

Formand Preben Meyer Petersen bød velkommen til de 83 deltagere, som er det midlertidige deltagerantal i Auditoriet på grund af COVID-19. Desværre måtte flere af foreningens medlemmer gå forgæves på grund adgangsbegrænsningen.

 

Bestyrelsen er altid glade for input fra foreningens medlemmer. Et medlem kontaktede bestyrelsen i maj 2019 og foreslog et foredrag om Bryggeriet Slotsmøllen og medbragte en bog, der er skrevet af Carsten Fladmose Madsen. Formanden kontaktede forfatteren, som straks var med på idéen.

 

Hvem er Carsten Fladmose Madsen? Bor på Fyn og er læge. Har en stor interesse for øletiketter og har mange tusinder. Har desuden skrevet to artikler til Koldingbogen i 1993 og 1999.

 

Historien handler om et bryggeri gennem ca. 150 år. Typisk dansk købstadsbryggeri. Slotsmøllen blev oprindeligt grundlagt som kornmølle i 1570 af Christians 3.s dronning Dorothea, som residerede på Koldinghus, og Slotssøen blev anvendt som mølledam. Slotsmøllen var ejet af kronen frem til 1765. Slotsmøllen blev i 1850 købt af købmand Hartvig Wulff Meyer, der i juni 1852 bortforpagtede en del af møllen til Frands Peter Ingwersen, studehandler, brygger og kaptajn. Født og opvokset i Viuf. 6. oktober1852 solgtes det første øl fra Slotsmøllen, og der annonceres flittigt med øl af forskellige kvaliteter fra No. 1 til No. 4. Der har været tale om hvidtøl, hvor No. 1 er den bedste kvalitet. De efterfølgende var øl, som blev brygget på den tilbageværende rest øl. NO 4 må have været noget tyndt øl. 1856-1889 var Axel Christian Gerhard Mazanti brygger.

 

I 1872 stiftedes Aktieselskabet Slotsmøllens Fabrikker, og samtidig købte bryggeriet den jord, man hidtil havde forpagtet. Ved selskabets stiftelse omfattede virksomheden gødningsfabrik, bryggeri, malteri og bageri. Bryggeriet fremstillede fra 1882 bayersk øl. Mazanti efterfulgtes af cand. pharm. Vilhelm Behrens som bryggeridirektør, og begge har lagt navn til vejnavne i Kolding. Behrens valgte at koncentrere driften om ølbrygning og nedlagde både møllen og bageriet. Bryggeriets arbejdskraft bestod i starten udelukkende af mænd. Senere kom også kvinder og børn til at indgå i arbejdsstyrken.

I 1897 dannedes Bryggeriarbejdernes Fagforening i Kolding af arbejderne ved Slotsmøllens Fabrikker, som fra da kun beskæftigede organiseret arbejdskraft. Afholdsbevægelsen kæmpede også mod bryggerierne.

 

I 1891 blev øl skatten indført. I 1907 begynder bryggeriet at fremstille mineralvand, det drejer sig om Apollinaris, men også sodavand med frugtsmag. Gennem tiden har der været fremstillet forskellige typer øl med varieret alkoholprocent. Carsten Fladmose Madsen er som læge ikke meget for at sige, at i tidligere tid på grund dårligt drikkevand måtte barnemødre drikke en maltøl/sundheds øl om dagen, og den var lægeordineret. Bryggeriet har gennem tiden haft mange flotte øletiketter, og nogle er lavet af lokale kunstnere. Dyrenavne virker som stærk øl, f.eks. Elefantøl, og farven på etiketten er kendetegnende for kvaliteten. Etiketten skal godkendes af Bryggeriforeningen.

 

Slotsmøllen har gennem tiden haft ansat flere direktører/brygmestre og har moderniseret i takt med udviklingen. Slotsmøllen blev i begyndelsen af 1980-erne leverandør af øl til Fakta- og Dagligvaregruppen.

For at sikre fremtiden solgte Slotsmøllen to tredjedele af selskabets aktier til Albani Bryggerierne i Odense, hvor Slotsmøllens direktør Leif Typkær blev teknisk direktør. I 1991 købte Albani Bryggerierne de sidste aktier og blev nu eneejer af bryggeriet. I 1998 besluttede Albani Bryggerierne at flytte produktionen fra Kolding. En epoke i Kolding er slut.

 

Formanden takkede for et spændende og detaljeret foredrag.