Fra mælkedreng til advokat og byrådsmedlem

Barndomshjemmet i Eltang.

Onsdag 21. november 2018 kl. 19.00 på KUC, Ågade 27, Kolding.

Fra mælkedreng til advokat og byrådsmedlem v/ advokat Paul Chr. Jepsen.

Foreningens formand bød velkommen til foredragsholderen samt de 90 deltagere.

I 1933 købte Paul Chr. Jepsens (PCJ) forældre 6 tønder land i Eltang, hvor de byggede et landbrug og fik 3 børn, hvor PCJ er den midterste. Faren skulle skaffe indtægter ved siden af landbruget, og det blev som mælkemand i Eltang/Nr. Bjert. Mælketuren begyndte ved 6-tiden om morgenen og var færdig ved middagstid. Fra helt lille var PCJ med faren på mælketur først med heste og senere med bil. Faren måtte til at lære at køre bil i 1958 efter 25 år som mælkemand. PCJ lærte at køre bil i en meget ung alder, og da han skulle have kørekort, kunne han nøjes med 6 køretimer, og prisen for hans kørekort blev alt i alt kr. 216,00.

Skolegangen begyndte på Eltang Forskole og herefter på Eltang Byskole og sluttede med præliminæreksamen fra Realskolen i Kolding i 1958. Forældrene havde opdraget deres børn til at gøre noget ved lektierne.

I august 1958 begyndte han som elev i Sparekassen Kolding samtidig med, at han gik på købmandsskolen 2 aftener om ugen. Var færdig med sin uddannelse da han var 19 år, men man skulle være 21 år for at blive sparekasseassistent. Kom efterfølgende på Sparekasseskole i Odense.

Værnepligten blev aftjent som rekrut i 4 måneder ved Slesvigske Fodregiment i Haderslev, hvorefter han blev sendt på Sergentskolen i Sønderborg.

Efter endt værnepligt kom PCJ tilbage til Sparekassen, og han begyndte at læse på Sparekassehøjskolen, som han bestod. PCJ ville gerne have læst HD på købmandsskolen, men det blev til jurastudiet på Aarhus Universitet. Det var en lidt hård tid for familien, som bakkede op, og det sammen gjorde hans arbejdsplads.

I 1979 søgte han jobbet som sparekassedirektør i Bikuben (BG Bank) og fik den. I 1993 fratrådte han stillingen og blev ansat som advokatfuldmægtig med henblik på at opnå bestalling, så han kunne starte som selvstændig advokat. I 1996 fik han bestallingen og startede op som selvstændig advokat i hjemmet med en sekretær. Havde overtaget sit barndomshjem i Eltang. Senere flyttede han sit kontor til Kolding, men ved udgangen af i år flytter han tilbage til sin bopæl og arbejder herfra samtidig med, at hans sekretær arbejder fra sin bopæl.

PCJ har altid haft en politisk interesse. Har været medlem af Kolding Byråd for venstre fra 2002 og i to valgperioder. Der var megen forberedelse til møderne, men han mødte også mange spændende byrådskolleger. Har stadig et samfunds og politisk engagement.

PCJ har siden sine unge dage spillet håndbold først i Eltang og senere i KIF, hvor han var formand, da KIF første gang blev danske mestre.

Er medlem af Kolding Flisepudser Laug af 1985.

Har i 2018 været 60 år på arbejdsmarkedet. Er meget tilfreds med det liv Kolding har givet ham. 

Formanden takkede for et spændende foredrag og for fremmødet.