Byens forandringer gennem de sidste 150 år

Næsten alle pladser besat.

Onsdag 27. februar 2019 kl. 19.00 på KUC, Ågade 27, 6000 Kolding.

Byens forandringer gennem de sidste 150 år.

v/Gunnar Storm Thomsen.

Foreningens formand bød velkom-men til aftenens foredragsholder Gunnar Storm Thomsen (GST), tidligere formand for foreningen, tidligere byrådsmedlem m.v. samt til de mange tilhørere. Auditoriet på KUC har plads til 165 personer, og de ledige stolesæder kunne tælles på en hånd.

GST begyndte en historisk bytur ved Kolding Elværk og Fjernvarmecentral på hjørnet af Sct. Jørgens Gade/Divelshul. Et dampdrevet elværk fra 1898 - i dag har kommunens IT-afdeling til huse der.

GST viste et billede af bygningen, som den ser ud i dag for derefter at vise billeder af bygningen fra tidligere tid, og det vil han gøre gennem hele foredraget.

Divelshul betyder ”lille fordybning” og formentlig ikke ”Djævlehullet”, der stammer fra heksenes tid.  Divelshul 1 har siden 1996 huset ungdomsboliger. Tidligere har der været socialforvaltning, skoletandpleje, boligkontor og beskæftigelsessekretariat.

Hvad betyder ”Nilhøg Triodyn”? Morten Nielsen & Høggaard havde i 1920’erne, ved siden af el-firmaet, en rimelig stor radioproduktion, og ”Nilhøg” var firmaets reg. varemærke. Havde til huse på Rendebanen 6. Det samme havde Aagaards Materialhandel i nr. 12 og farvehandler Axel Nielsen i nr. 6.

Rendebanen 10 tidligere købmandsgård Juhl og Lind, Kolding Læsestue og Folkebogssamling, derefter KFUK og Sparekassen Bikuben. Georg Gimbels Jernforretning havde til huse i gården i 1930erne. I dag er det Pierre Ejendomme, der har domicil i huset.

Helligkorsgade 2 her har Jens Tang haft herreekvipering, derefter Grønfeldt, FONA og nu er der Synoptik.

Helligkorsgade 6 siden 1965 Føtex. Tidligere bl.a. S.W. Bruuns tobaksfabrik. Helligkorsgade 14 i dag Hennes og Mauritz. Tidligere Biografen ejet af Aage Thomsen og Marie og Brdr. Knudsens trikotageforretning. Biografbygningen er der endnu og kan ses fra Brostræde. Koldings ældste hus Helligkorsgade 18, hvor bl.a. skomager Poul Martin Møller havde til huse. Efter hans død blev huset overtaget af en kreds af koldingborgere. Kolding Kommune købte senere huset, og der har bl.a. været turistbureau, og i dag bruges huset bl.a. til kunstudstillinger, julemandens hus m.v. Helligkorsgade 20 ejes af Kolding Kommune, og i dag er der Hereford Beefstouw, tidligere købmand Niels Lund og fra 1938 Borgerkroen med Niels Hejbøl som forpagter. Der findes en smuk gårdhave bag de to huse.

Brostræde ikke et særligt skønt syn i dag. Hvorfor kom FDB til Kolding? Det var på grund af brugsuddeler Severin Jørgensen, Vester Nebel Brugsforening. Bror til bogtrykker Konrad Jørgensen, Kolding. FDB blev udsat for Schalburgtage i 1944, men heldigvis ikke tab af menneskeliv. I midt 1970-erne flyttede FDB til nye bygninger på Platinvej.  FDB’s tidligere chokoladefabrik i Brostræde er heldigvis bevaret og fremstår i dag velbevaret og huser forskellige idrætsfaciliteter. Klostergade 16, også tidligere FDB-bygning, blev til Klostergården, hvor bl.a. Den Blå Sal havde til huse, og det samme havde Daghøjskolen KreaktivCentret og Kolding Kommunes Seniorforvaltning. I dag en trist forfalden byning.

I midt 1980erne blev der lavet en tunnel under jernbanen til Holmsminde P-plads. Tidligere var Holmsminde Trævarefabrik placeret her med forbindelsesspor til Sydbanen.

Det offentlige Slagtehus i Kolding havde til huse i Riberdyb fra 1898 til ca. 1969. Stadsdyrlægen havde også bolig i Riberdyb. Det nuværende Værested Regnbuen.

Åleeksportør Alfred E. Borch var også i området ved Kolding Å. Indtil midt 1950erne.

Sønderbro 11 i dag Restaurant over Aaen og Marcello's. Tidligere Dansk Havefrø Forsyning, Salon hos Aase, Gamst Cafeen. Bygningen er opført af H.C. Ervald. Billeder fra Jernbaneoverskæringen Sønderbro/Søndergade, inden viadukten kom.

Den historiske tur sluttede af, hvor den startede ved Elværket.

Et inspirerende foredrag krydret med sjove fortællinger og anekdoter.

Formanden takkede GST.  Alle forventninger til aftenen blev indfriet og lidt mere til.