Fra vision til virkelighed

Leif Rasmussen fortæller om Den Apostolske Højskole og kirke.

Onsdag 26. februar 2020 kl. 19.00 på KUC, Ågade 27, Kolding.

Fra vision til virkelighed v/ pensioneret bibelskolelærer Leif Rasmussen

Formand Preben Meyer Petersen (PMP) bød velkommen til foredragsholderen samt de 75 deltagere.

Leif Rasmussen (LR) takkede for invitationen og syntes, det var en stor ære at holde foredrag i Lokalhistorisk Forening for Kolding og Omegn. LR har været lærer på skolen en årrække.

Højskolen på Lykkegårdsvej har samme trosgrundlag og trosbekendelse som folkekirken.  Højskolen hedder i dag Kirke-i-byen. Understreger at den tilhører lokalsamfundet.

Kirken har sin oprindelse i en vækkelse i Wales blandt kulminearbejdere i årene 1904-05. I denne periode blev flere end 100.000 mennesker så berørte af kristendommens budskab om omvendelse, at det fik en mærkbar indflydelse på samfundet. Værtshuse, bordeller og spillehaller blev lukket, og fængslerne stod tomme, og folk søgte mod kirkerne.

Næsten samtidig var en vækkelse i gang i USA, som havde sit udspring i Los Angeles. En norsk metodistpræst T.B. Barrat bragte begivenhederne fra Los Angeles til Danmark, idet han blev inviteret til at tale i metodistkirker i København. Den berømte skuespillerinde Anna Larssen sluttede sig til pinsebevægelsen og opgav sin skuespillerkarriere kun 34 år gammel og rejste rundt i Danmark og fortalte om, hvad hun havde oplevet. Her mødte hun mødte Sigurd Bjørner og de giftede sig. Ægteparret købte en cirkusvogn, som de kørte rundt i Danmark med for at sprede deres budskab. På Trianglen i København afholdte de en række møder og bestemte sig for i 1919 at bygge deres egen kirkebygning ”Evangeliehuset”. I august 1923 deltager ægteparret i Apostolsk Kirkes stævne i Pennygroess i Wales og blev grebet af det menighedssyn, de blev præsenteret for. I 1924 dannedes Den Apostolsk Kirke i Danmark som en frikirke under Bjørners ledelse.

Beate og Hans Beck på gården ”Kristinesminde”, Kolding, lukkede også deres hjem op for hjemmemøder helt frem til menighedens stiftelse i 1924, hvor også Kolding menighed sluttede sig til denne kreds. Det førte med sig, at Kolding menighed blev vært for Apostolsk Kirkes landsstævner fra 1929. De første stævner blev afholdt på selve ”Kristinesminde”, men da deltagerantallet støt voksede flyttede stævnet i 1932 over til Pinsesøen i et stort telt, som også skulle vise sig at blive for lille. I 1939 byggede man en ny bygning med 300 sovepladser samtidig med, at spiseteltet blev udvidet. Landsstævnerne afholdes stadig hver sommer i Kolding.

I 1939 oprettede man en skole i en vinkelbygning til sovebygningen. 27 elever begyndte den første bibelskole 16. december 1939.

Kolding blev centrum for kirkens arbejde i Danmark, og man var enige om at stå sammen og bygge et nyt center. Beate og Hans Beck skænkede jorden og søen til menigheden. Landsstævnepladsen blev også skænket som gave fra ægteparret Beck. Der blev startet en stor landsindsamling og i årene 1942-46 passerede man godt kr. 300.000, hvilket svarer til godt 6 millioner i dag. Kirken modtager ikke statsstøtte, og skolen har aldrig reklameret for sig selv. Skolen, den røde bygning som den står i dag, blev indviet i 1957. Senere er Kongreshallen kommet til, og den bruges ved kirkens sommerstævner, idrætsarrangementer, udstillinger, koncerter m.m. Der opstod behov for en ny efterskole, idet denne tidligere havde været på 3. etage på højskolen. Efterskolen Kildevæld blev bygget. Menigheden i Kolding havde til huse i lejede lokaler forskellige steder i Kolding, og man beslutter at bygge en kirke på Lykkegårdsvej. ”Kristinesminde” ombygges til skole for kvarterets børn og er i dag Lykkegårdsskolen. Skolen udvides nu med vuggestue og børnehave på Junghansvej. Menigheden i Kolding har ingen kirke, idet Lykkegårdsskolen har overtaget kirkebygningen.

Der arbejdes med planer om et nyt Kirke- og kulturcenter, ”Samvirket” med mødesal til 1000 personer, en åben og indbydende café. Amfiteater. Det er planer, så nu må vi se, hvad der bliver ført ud i virkeligheden. Gammelt og nyt kobles sammen uden at skæmme hinanden.

Der var stor spørgelyst fra deltagerne, og Leif Rasmussen havde gode svar.

Formanden takkede foredragsholderen for en flot indsats og deltagerne for fremmødet.