Byens forandringer gennem de sidste 150 år

Rendebanen 10
Gunnar Storm Thomsen

Onsdag 27. februar 2019 kl. 19.00 på KUC, Ågade 27, Kolding.

Byens forandringer gennem de sidste 150 år v/ Gunnar Storm Thomsen.

Kolding by har ændret sig markant gennem de sidste 150 år. Store købmandsgårde og driftige fabrikker er væk eller ombygget til andre formål. Husenes facader, især i gadeplan, er ændret i takt med tidens krav om store udstillingsvinduer. Gadernes brosten blev erstattet med asfalt og er senere omlagt til gågader med flisebelægning. Havneudvidelser, øget jernbanetrafik og biler som hvermandseje har betydet store ændringer i bybilledet.

Gunnar Storm Thomsen vil fortælle om byens forandringer via arkivbilleder og nutidige fotografier.