Lokalhistorisk Forening Kolding

Det store auditorium på KUC er fyldt godt op med tilhørere til Ole Holm Larsens foredrag om kunstmalerne i Kolding 11. januar 2017. Foto: Kurt Nielsen.


Sæsonprogrammet 2022-2023 er afsluttet.

En stor tak til vore medlemmer for stor tilslutning.


Programmet for næste sæson med spændende

emner, er næsten på plads. 


God sommer til alle.


På gensyn i september 2023

Husk at jeres medlemskort til foreningen giver 50% rabat på entré til Museum Kolding, som er:

Staldgården Kolding, Skamlingsbanken og

Søstrehuset i Christiansfeld.


Kontingent for sæsonen  2023-2024:

125,- kroner årligt for enkeltmedlemmer
200,- kroner årligt for ægtepar/par med samme adresse

Kontakt kasserer Gunner Jacobsen.

Tlf. 9110 4101.

E-mail: lokalhistorisk.kolding@gmail.com

Man kan også indmelde sig ved at betale kontingentet på konto i Arbejdernes Landsbank, konto nr. 5346 0244 915.

Ved indbetaling på netbank bedes navn og adresse, telefonnummer og evt. mailadresse anført.

Medlemskort fremsendes når betaling er registreret.


Til foreningens egne mødearrangementer er der gratis adgang for medlemmer.