Arrangementer 1965 til 2021

HARALD R. BANG VAR FORENINGENS FØRSTE FORMAND. FOTO FRA 1990.

LOKALHISTORISK FORENING FOR KOLDING OG OMEGN

blev i 1965 stiftet som Arkæologisk og Byhistorisk Samfund for Kolding og Omegn. I 1985 fik foreningen sit nuværende navn.

Foreningens mødesteder var Slotshotellet fra 1965 til 1969, Centralbiblioteket fra 1970 til 1981. Fra 1982 var mødestedet Klostergården, og fra 1985 var det i Sct. Nicolai sogns menighedshus. Klostergården blev igen mødestedet fra 1987 til 1997.

Fra 1998 og til  2014  har mødestedet været Sct. Jørgens Gård.

Fra sæson 2014-2015 er der flyttet til Kolding Uddannelses Center, Ågade 27, 6000 Kolding. Årsagen er et øget pladsbehov grundet det gode fremmøde til arrangementerne.

Mange af foreningens mødeemner og udflugter er blevet til i samarbejde med Koldinghusmuseets Venner, Vejle amts Historiske Samfund, Biblioteksforeningen, Historisk Fællesforening, Folkeuniversitetet, Grænseforeningen og Foreningen Norden. Der er rekvireret foredragsholdere fra mange bymuseer. Også forskellige oplysningsforbund har man samarbejdet med om mødeemner. Sidst men ikke mindst, så har en række personer bidraget med egne oplevelser i byen og omegnen. Mødeemner har også været institutioner og virksomheders historier.

 PROGRAMINDHOLD FRA FØRSTE SÆSON 1965-66 TIL NU:

1965-1966:

Stiftelse af foreningen Arkæologisk og Byhistorisk Samfund for Kolding og Omegn

10. feb. 1965.  17 medlemmer registreret.

Medlemsaften om udgravninger i Kolding. Harald R. Bang.

Danmarks tidligste historie. Kruse-Agerschou, Haderslev.

Medlemsaften. Vinterens arbejde samt godkendelse af love.

Dias med fotos fra Borchs Gård og slottet. P. Fischer-Nielsen og Harald R. Bang.

Byhistorisk Arkiv. Bestræbelser for at få lokaler på rådhuset.

Generalforsamling, den første med valg iflg. lovene.

1966-1967:

Båndoptagelse med fhv. postmester Ræder, Sønderborg, der fortæller om sin barndom i Kolding. Hans barndomshjem var Dyrehavegård.

Jordbundsforhold i Kolding. Entreprenør P.H. Clausager.

Bustur til det vestlige Sønderjylland.

Udgravninger i Slotsgade. Hans R. Bang.

Arbejdsopgaver til interesserede medlemmer. Hans R. Bang.

Arkæologiske fund. Foredrag med lysbilleder. Aage Jessen, Vamdrup.

Generalforsamling.

1967-1968

Båndoptagelser med fru Lind Jørgensen om sine oplevelser gennem et langt liv i Kolding.

Film og foredrag om arkæologiske udgravninger gennem 50 år. lærer Leo Novrup, Vejle.

Byarkæologiske undersøgelser i Ribe. Antikvar Mogens Bencard, Ribe.

Hvordan husker De besættelsen 1940-45.

Generalforsamling. Film fra nedlagte privatbaner. Ingeniør A. Kernwein.

Hele 1969 og første halvdel af 1970 havde ingen medlemsmøder og aktiviteter grundet sygdom hos bestyrelsen og deres pårørende - som det ses i protokollen.

På generalforsamling i maj 1970 undskylder bestyrelsen manglende aktiviteter, og udtrykker samtidig bekymring om buldozernes dominans i bybilledet.

1970-1971:

Foredrag om udgravningerne ved Årupgård jernalderboplads. Museumspædagog Erik Jørgensen, Haderslev.

Oplevelser under besættelsen. Skoleinspektør Frovin Jørgensen.

Kampestensbroer –lysbilleder. Arkivar Viggo Petersen, Aabenraa.

Fra betler til borger i byen. Museumsinspektør H. C. Vetter, Kolding.

Hollandske kulturforbindelser-lysbilleder. Museumsdirektør Sigvard Skov, Kolding.

Byhåndværk og Laugshistorie. Socialdirektør Olav Christensen, Haderslev.

Herregårde-lysbilleder. Arkitekt Fritz, Brabrand.

Generalforsamling.

1971-1972:

Udstilling i Sparekassen af gamle stik og billeder fra Kolding.

Laugsvæsen og Laugsskikke. Overlærer O. Warthoe-Hansen, Randers.

Film og lysbilleder om åbningen af Liden Kirstens grav ved Vestervig Kirke.

Dyrlæge Toft-Jensen, Kolding.

Oldtidens jernudvinding. Museumskonsulent Olfert Voss, København.

De otte sogne. Proprietær Erik Juhl, Rebæk.

Udflugt til Øster Starup, Skibet og evt. Jelling. Ledet af frøken lektor K.N. Carstens.

Udgravninger og bopladser i det vestjydske. Snedkermester Thomsen, Esbjerg.

De danske skoves historie. Arkivar Viggo Petersen, Aabenraa.

Kongeåegnens historie. Overlærer Valdemar Andersen, Vejen.

Kirkeinventar. Arkitekt Sven Fritz, Åbyhøj.

Udflugt til Haderslev Museum.

Generalforsamling.

1972-1973:

Jernalderlandsbyen Drengsted-lysbilleder. Museumskonsulent Olfert Voss, København.

Udflugt til Viuf Kirke, Ågård kro, Starup Kirke og Egtved Kirke. Frøken K.M. Carstens.

Medlemmerne har ordet.

Slægtsforskning. Overpolitibetjent P.R. Porse og jernbanekontollør E. Sørensen, Århus.

Kolding nu og da-lysbilleder. Frøken Gudrun Hechmann.

Med Nationalmuseet på udgravninger. Lysbilleder. Gårdejer Aage Jessen, Vamdrup.

Undersøgelser i Bække Kirke-foredrag. Pastor emer. Høgsbro Østergaard.

Hærvejen. lysbilleder. Førstelærer Karl Lund, Magstrup.

Familien Hansen i Stenalderen. Lysbilleder. Museumspæd. Erik Jørgensen, Haderslev.

De otte sogne. Proprietær Erik Juhl, Rebæk. Formand for Museet på Koldinghus.

Dansk sølv og sølvsmedekunst. Lysbilleder. Arkitekt S. Fritz, Århus.

Besøg i Sct. Nicolai Kirke. Pastor A. Sølling.

Bustur til oldtidsminder. Forpagter Thyge Thygesen og direktør Poul Berrig.

Generalforsamling.

1973-1974:

Udgravninger i Harte Kirke 1968. Lysbilleder. Hans R. Bang.

Bustur til Skibet, Jelling og Nørup kirker. Frøken K.M. Carstens er turleder.

Medlemmerne har ordet.

Jelling-Kumlerne i runeindskriftens lys. Dr. phil. Erik Moltke, Kbh.

Om rytterskoler i Koldinghus-distrktet. Skoleinsp. S. Ellkier-Pedersen, Smidstrup.

Udgravninger ved Dannevirke. Lysbilleder. Museumskons. Olfert Voss.

Besøg i Sct. Nicolai Kirke for at se de gamle klokker-og de nye. Sognepræst A. Sølling.

Sydslesvig i lysbilleder. Førstelærer Karl Lund, Magstrup.

Olmersdiget. Foredrag. Museumsinspektør Hans Neumann, Haderslev.

Fund ved udgravninger i Vejstrup skov og ved Brostræde (Føtex). Gårdejer Niels Boysen.

Generalforsamling.

1974-1975:

De gamle bindingsværksgårde mellem Kolding og Vejle. Viceskoleinsp. Henrik Nielung, Fredericia.

Udflugt til Middelfarts gamle seværdigheder. Overlærer Kaj Kjeldberg, Middelfart.

Fra Gildesegl til til Byvåben. Sekretær Charles Jensen, Kolding.

Om Martin A. Hansens bog: Orm og Tyr. Konsulent H. Falck Hansen, Vejle.

Hvad de athenske ostraka kan fortælle. Professor Rudi Thomsen, Århus.

Fra deltagelse i udgravninger. Seminarielærer Leo Novrup, Vejle.

Små glimt fra det fjerne østen. Foredrag. Magister Sigvard Skov.

Dansk fortid i Slesvig og Holsten. Højskolelærer Richard Andersen, Askov.

Gamle håndværk. Film. Museumsdirektør Hans Lassen, Århus. Den gamle By.

Bygmester Per Holdesens byggerier 1840-1870 i Andst og Holsted. Snedkermester Niels Thomsen, Esbjerg.

Hekseprocesser i Sydjylland. Lektor Karen Margrethe Carstens, Kolding.

Konserveringsteknik. Konservator Lorentsen.

Generalforsamling.

1975-1976:

Glimt fra gamle danske købstæder. Lysbilleder i farve. Bibliotekar Helge Søgaard, Århus.

Bustur til Klosterkirken i Horsens. Pastor Hans Christensen, Horsens.

Foredrag og lysbilleder med gamle kalkmalerier. Rektor Knud Moseholm.

Historisk arkæologi i Odense. Museumsinspektør Finn Grandt-Nielsen, Odense.

Dragter fra det 19. århundrede. Lysbilleder og foredrag. Museumsinspektør Erna Lorentzen Den gamle By, Århus.

Helleristninger i Bohus Len i Sverige. Viceskoleinsp. Kamma Varming, Fredericia.

Mao og Konfutse. Lektor Aase Bruun.

Sigøjnere i fortid og nutid. Foredrag med lysbilleder. Forfatter Anders Enevig.

Udgravnionger i Kolding 1974-1975. Stud. mag. Vivi Jensen.

Skibe, sejlruter og fjordspæringer i vikingetiden. Civiling. Ole Crumling-Pedersen, Roskilde Vikingeskibshal.

Sønderjyllands ældste historie. Tidl. generalkonsul Troels Fink, Flensborg.

Generalforsamling.

1976-1977:

Udflugt til Christiansfeld. Ilse Søgaard fra Brødremenigheden.

Den reformerte kirkes historie i Danmark. Lærer Alfred Devantier, Fredericia.

Orlogsflåden i træskibenes periode og livet ombord. Museumsdir. Bredo Munthe af Morgenstierne, Orlogsmuseet.

Udgravninger i Ribe. Foredrag med lysbilleder. Antikvar Mogens Bencard, Ribe.

Om at arbejde på et arkæologisk museum. Museumspæd. Stine Wiell, Haderslev.

Ændrede skole- og opdragelsesidealer. Lektor Vagn Skovgaard-Petersen.

Peder Jenssøn-Coldings snitværker i østjydske kirker. Helge Jacobsen, Odder Museum.

Kakkelovne og kunstindustri. Museumsdir. Ebbe Johannsen, Den Gamle By, Århus.

Træk af Horsens købstads historie.Lysbilleder.  Museumsdir. Bent Ousager, Horsens.

Generalforsamling. Lysbilleder fra Kolding og Dalby. Elise og Jakob Pedersen.

1977-1978:

Kastrupfundet-en offerplads fra oldtiden. Foredrag og lysbilleder. Museumsinsp. Hans Neumann, Haderslev.

Udflugt til Skibet Kirke og Vejles historiske museum.

En rejse til Inkariget i ord og billeder.  Isenkræmmer Kaj Jensen, Vamdrup.

Jyske granitdøbefonde. Lysbilleder. Museumsinsp. Harald Ditzel, Viborg.

Lidt om pengenes historie. Museumsinsp. Kirsten Bendixen, Nationalmuseet.

Træk af kakkelovnens historie. Lysbilleder. Museumsinsp. Poul Dedenroth-Schou.

Koen i Indien. Foredrag og film. Konsulent Johannes Olesen fra Landbo- og Husmandsforeninger

Stenalderens jægere og fiskere omkring Limfjorden. Lysbilleder. Museumsdir. Erik Johansen, Ålborg.

Våbenofferfundet i Illerup ådal ved Skanderborg. Museumsinsp. Jørgen Ilkjær, Moesgård Museum.

Vestslesvigske egne og mennesker. Højskolelærer Richard Andersen, Askov.

Generalforsamling. Beså bibliotekets nyerhvervede stensamling.

1978-1979:

Hekse og hekseforfølgelser i Danmark. Universitetsadkunnkt Gert Poulsen, Ålborg.

Nyt om Orientens ældste landsbyer. Lektor Peder Mortensen, Århus.

Fremmedarbejdere før første verdenskrig. Museumsinsp. Georg Nellemann, Nationalmuseet.

Gammelt dansk glas. Lysbilleder. Underdirektør Mogens Schlüter, Næstved.

Udgravninger af det middelaldelige Svendborg. Museumsinsp. Henrik M. Jensen, Svendborg.

Et industrieventyr i Christiansdal ved Haderslev. Forstander A. B. Keck, Haderslev.

Træk af fædrelandets historie – set fra Kolding fjord. Arkivar Henning Poulsen, Viborg.

Amatørarkæolog Niels Boysen, Høkkelbjerg om udgravninger. AFLYST!

Bevaring af gamle bygninger i Ribe. Lysbilleder. Arkitekt Kurt Sinnerup, Ribe.

Generalforsamling. Bent Eliasen viste en gammel Kolding-film.

1979-1980:

Jernalderlandsbyer gennem 500 år i Midtjylland. Museumsinsp. Steen Hvass, Vejle.

Udflugt til Haderslev Museum.

Fajance fra hertugdømmerne. Museumsdir. Sigurd Schousbye, Tønder.

Træk af fædrelandets historie-set fra Kolding fjord. Arkivar Henning Poulsen, Viborg.

blev igen aflyst.

Møntfund i Danmark. Museumsinsp. Jørgen Steen Jensen, Nationalmuseet.

Fra knusesten til møller. Lysbilleder. Gdr. Niels Boysen, Høkkelbjerg.

Frederik den syvende og grevinde Danner. Prof. Roar Skovmand.

Studeveje og drivveje og handlen langs vejene. Lektor H.V. Gregersen, Haderslev.

Kolding og Koldinghus i Middelalderen. Cand. mag. Vivi Jensen.

Generalforsamling.

1980-1981:

Industrialismens bymiljøer. Museumsinsp. Peter Dragsbo.

Flugten til Amerika-fra Vejle amt. Bibliotekar Kristian Hvidt.

Kirkebogshistorie. Arkivar Paul G. Ørberg.

Svenskekrig og skattefund. Museumsinsp. Poul Dedenroth-Schou, Koldinghus.

Samfærdslens udvikling i Danmark fra ca. 1500 til 1768. Lektor Alex Wittendorff.

Kolding-arkitekten Ernst Petersen. Arkitekt Sten Krarup.

Aktuel arkæologi i Sønderjylland. Museumsinsp. Steen Wulff Andersen.

Danske papirmøller og dansk papir gennem 400 år. Arkivar Ebba Waaben.

Interviews med Kolding-borgere. Lektor Gudrun Hechmann.

Generalforsamling.

1981-1982:

Lægekunstens udvikling gennem de sidste 100 år. Lektor, speciallæge Jørgen Koch.

Harald Blåtand og hans bygningsværker. Lektor Else Roesdahl.

Udflugt til vikingeudstillingen på Moesgård Museum.

Debataften om kommuneplanlægningen og bevaringsværdige bymiljøer i Kolding.

Kvindevilkår på landet i 1800-tallet. Cand. mag. Bodil K. Hansen.

Træk af Sønderjyllands historie i den sene jernalder. Museumsinsp. Steen Wulff Andersen.

Træk af øllets historie i Danmark fra 1830. Landsarkivar Hans Worsøe.

Told, forbrugsafgifter og samfundet i 1700-1800-tallet. Arkivar Jan Kanstrup.

Middelalderens socialhistorie. Universitetslektor Kai Hørby.

Provins-købmænd i første halvdel af 1800-tallet. Universitetslektor Per Boje.

Da djævlen var ude. Hekseprocesser. Kandidatstipendiat Jens Chr. Vesterskov Johansen.

Dansk provinssøfart i 1700-tallet.  Dr. phil. Anders Monrad Møller.

Generalforsamling.

1982-1983:

Da købstaden fik hestekræfter. Museumsinsp. Jacob Jensen.

Præsentation af mange års arbejde som amatørarkæologer. Ruth og Ejner Blankholm.

Landsbyens opståen og dens udvikling. Museumsinsp. Erland Porsmose.

De tyske flygtninge i Danmark. Arkivleder Arne Gammelgaard.

Danmarkshistorien på naturgassens vej i Vejle amt. Museumsinsp. Steen Hvass.

Danske arbejdere og den danske arbejderbevægelse i mellemkrigstiden.

Lektor Knud Knudsen.

Helgenkalendere og kalenderhelgener. Arkivar Thelma Jexlev.

Dragon Niels Kjeldsen. Lærer Gunnar Flanck Larsen.

Fattiggårde i Vejle amt. Cand. phil. Asbjørn Hellum.

Studiekreds om husene i Østergadeog beboerne-tirsdag eftermiddage.

Generalforsamling. Fotohandler Svend Jensen viser Kolding-film.

1983-1984:

Familie g børn i middelalderen.  Adjunkt Brian P. McGurie.

Grundtvig og mytologien. Valgmenighedspræst Torben Damsholt.

Dagliglivet i den grundtvigske familie. Seniorstpendiat Bodil K. Hansen.

Danmarkshistorien på naturgassens vej i Vejle amt. Museumsinsp. Steen Hvass.

Bønder og udskiftning. Adjunkt Carl Johan Bryld.

Træk fra dagliglivet på Koldingegnen i det 17. århundrede. Landsarkivar Hans H. Worsøe.

Om Evald Tang Kristensen og hans indsamling. Lektor Ole Pedersen.

Den ny Danmarkshistorie. Lektor mag.art. Søren Mørch.

Minder fra Seest og Kolding. Fhv. forstanderinde Olga Bartholdy.

Studiekreds fortsætter.

1984-1985:

Danmarks ældste rensdyrboplads ved Jels. Cand.phil. Flemming Rieck.

Byvandring i Koldings saneringsområde i Låsbygade. Arkitekt Sten Krarup.

Bramdrup sogns historie. Viceskoleinsp. Øivind  Hede

Kvindelige forfattere i forrige århundrede. Dr.phil. Pil ahlerup..

Valdemar Atterdag. Lektor Kai Hørby.

Tøm kommodeskuffen.

Opgør og udrensning efter besættelsen. Adjunkt Lars Thorup.

Nyt syn på de gamle viser. Arkivar Jørn Piø.

Fotografiet som historisk kilde. Universitetslektor Axel Bolvig.

Forsamlingshuset på landet før og nu. Lektor Margaretha Balle-Petersen.

Generalforsamling. Navneændring til Lokalhistorisk Forening for Kolding og Omegn. Lysbilleder fra Kolding før og nu. Mogens Hansen.

1985-1986:

Religiøse vækkelser på Koldingegnen 1880-1914. Cand.mag. Inge Bundsgaard.

Byvandring i det gamle Kolding. Arkivar Birgitte Dedenroth-Schou.

Herkules ved grænsen-Christian IV`s Koldinghus. Arkitekt Otto Norn.

Hovedtræk af den tyske besættelse. Professor Tage Kaarsted.

Rundgang i Sct. Nicolai Kirke. Cand. mag. Tove Jørgensen.

Huse i Kolding. Arkitekt Hanne-Mette Pedersen og cand. mag. Keld Bøllund.

Billedfliser. Museumsinsp. Sigurd Schousbye.

Dyrkningssystemer i Vejle amt i 1600-tallet. Lektor Karl-Erik Frandsen.

Tøm kommodeskuffen og få vurderet medbragte ting og sager.

Kvindebilledet i dansk højmiddelalder. Lektor Nanna Damskolt.

Generalforsamling og gamle Koldingfilm.

1986-1987:

Kolding set med fotografens øjne. Birgitte og Poul Dedenroth-Schou.

Rundvisning på julemærkesanatoriet-nu Koldingfjordskolen.

Reformationen i Danmark. Universitetslektor Kai Hørby.

Kontoret som arbejdsplads indtil omkring 1950. Cand. mag. Lise Skjøt-Petersen.

Husmænd og landarbejdere i det 19. århundrede i Vejle amt. Cand. mag. Jens Boel.

De sociale vilkår for ugifte mødre og deres børn. Landsarkivar Hans Worsøe.

Eline Bojsen-Møllers erindringer fra sidste århundrede. Cand. theol. Anna Bojsen-Møller.

Stednavne på Koldingegnen. Lektor Bent Jørgensen.

Den kirkelige og folkelige udvikling på Koldingegnen i 100 år.

Prof. Anders Pontoppindan Thyssen.

Generalforsamling. Genforeningen som filmfotografen så den. Ole Brage fra DR.

1987-1988:

Skjoldmøer. Fuldmægtig cand. phil. Niels Henrik Holmquist-Larsen.

Udflugt til Ravning enge og Jelling. Museumsinsp. Steen Hvass, Vejle.

Christian IV`s udenrigspolitik belyst som Oldenborgsk dynastipolitik.

Professor Troels Dahlerup.

De sociale vilkår for ugifte mødre og deres børn. Landsarkivar Hans Worsøe.

Aksel Olsen og Den Geografiske Have. Tidl. skatteinsp. Børge Nellemann.

Stavnsbåndet-Hvordan undgik man det. Arkivar Birgit Løgstrup.

Kolding fra strejke til befrielse 1943 til krigens slutning.. Universitetslektor Aage Trommer.

Borgen og byen Kolding. Museumspædagog Vivi Jensen.

Levestandarden i Danmark 1750-1988. Arkivar Poul Thestrup.

Land og landsby-fra landboreformerne til i dag.  Forfatter Knud Sørensen.

Generalforsamling. Kolding Sydbaner. Redaktør Svend E. Brodersen.

1988-1989:

Udflugt til Tørning Mølle og Christiansdal.

Koldinghus i nordisk belysning. Museumsinsp. Poul Dederoth-Schou.

Bygmester Peder Holden Hansen. Arkitekt Steffen M. Søndergaard.

Sognene omkring Kolding og deres nyere historie. Projektleder cand. mag. Kim Furdal.

Skolerne I Kolding set I lyset af udviklingen I 1800-1900-tallet.

Cand. mag. Ning de Coninck-Smith.

Da Kolding å var toldgrænse. Arkivar Henrik Becker-Christensen.

Sønderjydske benbrudslæger. Forfatter H.P. Jensen, Agerskov.

Middelalderens madkultur. Mag. art. Palle Henningsen.

Vejene omkring Kolding. Civiling. Folmer Hansen, Vejhistorisk Selskab.

De tyske flygtninge i Danmark 1945-49. Dr. phil. Henrik Havrehed.

Generalforsamlin. Dronning Caroline Mathilde. Tidl. landsarkivar Harald Jørgensen.

1989-1990:

Udflugt med sejlskibet FREM på Kolding fjord.

Dronning Caroline Mathilde. Fhv. landsarkivar Harald Jørgensen.

De otte sogne set fra Haderslev. Arkivar Jakob Røjskjær, Haderslev.

Centerkommunen i Trekanten. Kommunesammelægninger. Fhv. kommunaldir. Vilhelm Lønvig.

Film fra Harteværket og fra Viuf. Aage Kyed, Viuf.

Historien om Kolding Sygehus. Overlæge Torben Sørensen.

Damaskvæveriet. Rundvisning. Dir. J. Gosch-Andersen.

Fattige enker i 1700-tallet. Arkivar Bodil Møller-Knudsen.

25 års Jubilæumsarrangement 10. feb. 1990 med frokost i Sct. Jørgens Gårds kirkesal.

Da Kolding fik hestekræfter. Mag. art. Jacob Jensen.

Fra viden til visdom-Historien om Niels Steensen. Amtsborgorgmester  Erling Tiedemann.

Generalforsamling. Kram og Gøgl. Museumsinsp. Thomas Bloch Ravn, Struer.

1990-1991:

Politiets historie i Kolding gennem 100 år. Tidl. politiassistent A. M. Døssing.

Det daglige liv på ryttergodserne. Forfatter Anna Rasmussen.

Industrihistorie og miljøproblemer. Kristen Rasmussen, Vejle amts miljøkontor.

Haveselskaberne i Kolding. Projektleder Kim Furdal.

Kolding Svaneapotek.

Generalforsamling med rundvisning på Kolding Teater, Skovbrynet.

Udflugt til Frøslevlejren og Flensborg by.

1991-1992:

Gadenavne i Kolding. Redaktør Bent Petersen, Folkebladet Sydjylland.

Rundvisning på byens gamle kirkegård. Kirkegårdsbestyrer Niels E. Mortensen.

Omsorgen for børn og unge gennem 250 år. Fhv. landsarkivar Harald Jørgensen.

Borge i Danmark. Cand. mag. Rikke Agnete Olsen.

Om Hans de Hoffman-navnkundig  amtmand over Vejle amt. Overlærer Kamma Warming.

Landarbejdere. Tidl. byråds- og folketingsmedlem Gunhild Due.

Kolding kommuneatlas. Arkitekt Lise Palm.

Kvinderne omkring Chr. IV. Cand. mag. Hans Bjørn.

Generalforsamling. Byer og byliv i Middelalderen. Bodil Møller Knudsen, Horsens.

1992-1993:

Rundvisning på Kolding Stadsarkiv. Stadsarkivar Birgitte Dedenroth-Schou.

Udflugt til Brødremenigheden i Christiansfeld. Major Lorentz Asmussen.

Huse og pladser i Kolding. Arkitekt og redaktør Leif Leer Sørensen.

Nedskydning af en engelsk flyver ved Sdr. Stenderup 1943. Lektor Henry Pedersen.

Nathalie Zahle-en pioner. Forskningsbibliotekar Birgitte Possing.

Strandhuse fra fiskerleje til forstad. Cand. mag. Erik Voss.

Statsskovbrugets udvikling på Koldingegnen. Statsskovrider Carsten Ørnsholt.

Stenalderfolket i Svanemosen. Naturformidler Frede Nielsen.

Borgmester Per Bødker Andersen viser rundt på Kolding rådhus.

Politiet og den ydre fred 1938-1947. Cand. mag. dr. phil. Henrik Stevnsborg.

Generalforsamling. Marinearkæologi i Kolding fjord. Marinearkæolog Flemming Rieck.

1993-1994:

Udflugt til Fyn især Kerteminde. Guide Torsten Sørensen.

I hælene på Aksel Larsen. Forfatter Kurt Jacobsen.

Tur til Håndværker- og Industrimuseet i Horsens og Horsens Statsfængsels museum.

De polske roearbejdere i Danmark og deres efterkommere. Museumsinsp. Georg Nellemann.

Thue og hans familie. En modstandsmand. Dorthe Petersen, Esbjerg.

Fra Chr. den IX til Dronning Margrethe den Anden. Pastor Harry Sørensen, Kolding.

Sørøvere i Dansk Vestindien. Arkivar Poul Erik Olsen, Rigsarkivet.

Moralens udvikling på landet i 1700- og 1800-tallet. Steen Busck, Århus Universitet.

Befolkningens vilkår under svenskekrigene 1657-60. Bibliotekar Bjørn W. Dahl, Kbh.

Generalforsamling. Slaget ved Koldinghus 1849. Museumsdir. Poul Dedenroth-Schou.

1994-1995:

En gade i Kolding,  Østergade-Birgitte Dedenroth-Schou, stadsarkivar

Byvandring i Kolding. Jesper Ratjen, adjunkt.

Besøg på Politimuseet på Domhuset

Gamle Koldingfilm, fremvist af Søren Flø Sørensen, stadsarkivet.

Gravminder gennem tiderne. Bodil M. Knudsen, Horsens.

Byråd og Embedsmænd i Kolding. Birgitte Dederoth-Schou, stadsarkivar.

Sølvsmede i Kolding. Poul Dedenroth-Schou, museumsleder.

Tyve og røvere i historisk perspektiv. Charlotte Jensen, etnolog.

Kysthospitalerne og tuberkulosen. Torben Sørensen, overlæge.

Kolding under besættelsen 1940-45. Gunnar Ebbesen.

Generalforsamling – Industrier i Vejleområdet. Asbjørn Hellum, stadsarkivar, Vejle.

1995-1996:

Udflugt til Vonsild sogn. Klavs Bo Sørensen, præst.

Jysk Telefon i Kolding. Bent Mainz.

Besøg hos APV Heat Exchanger, Platinvej.

Oplevelser under besættelsen 1940-45. William Sørensen, Horsens.

En gade i Kolding: Helligkorsgade. Birgitte Dedenroth-Schou, stadsarkivar.

Julen og dens traditioner. Else Marie Kofod.

Tandlæge Gustav Lind og Trapholt. Knud E. Reddersen.

Jens Ingwertsen, Jydsk Film- og Lysbilledforlag. Henning Pedersen.

Spedalskhed og Sct. Jørgenhospitalerne. Torben Sørensen, overlæge.

Generalforsamling – Jens Skyttes liv og digtning. Kamma Varming, viceskoleinspektør.

1996-1997:

Udflugt til Kongeåmuseet i Vamdrup.

Med arkæologer i felten. Kirsten Prangsgaard.

Befæstning i Kolding ca. 1670. Bjørn W. Dahl, Kbh.

Heksebål i Kolding. Kim Mikkelsen, lærer.

Kolding Havn. Martin Gubi.

En gade i Kolding: Søndergade. Birgitte Dedenroth-Schou, stadsarkivar.

Olieboring i Harte. Edvard Køhrsen.

Fortællinger fra Kolding Gymnasium. Jesper Ratjen, lektor.

Sct. Nicolai Kirke. Tove Jørgensen.

Generalforsamling – 100 års el-forsyning i Kolding. Jørgen Ovesen.

1997-1998:

Livskvalitet, om Fredningsplan for Vejle amt. Kirsten Rykind-Eriksen, museumsleder.

Arkitektten C. F. Hansen. Hakon Lund, Lejre.

Den Danske Brigade og Den Danske Kommando. Gunnar Ebbesen.

Jernbanerne i det 20. århundrede. Steen Ausager, Odense.

Livet på Kolding Havn. Anker Nielsen, fiskehandler.

Kolding Gymnasium i ældre tid. Jesper Ratjen, lektor.

En gade i Kolding: Jernbanegade. Birgitte Dedenroth-Schou, stadsarkivar.

Krigsmindesamlingen på Koldinghus. Poul Dederoth-Schou, Koldinghus.

Generalforsamling – Om Sct. Jørgensgårdene. Torben Sørensen, overlæge.

1998-1999:

Kolding Havn før og nu. Per Bendix, havnechef.

Gamle Koldingbilleder. Hans Ravn.

Thomas Jørgensen, en Koldingmaler. Per Jørgensen.

Sct. Jørgen Gårds renovering. Lauge Juul, arkitekt.

Journalist i Kolding før og nu. Niels E. Thrane, redaktør.

Min tid i Kolding i 1950`erne og 60`erne. Bernhard Tasten, tidl. folketingsmedlem.

Gader i Kolding: Klostergade og Munkegade. Birgitte Dedenroth-Schou, stadsarkivar.

Generalforsamling – Treårskrigen i Kolding 1848-50. Kim Mikkelsen, lærer.

1999-2000:

Demokratiets udvikling, set lokalt. Børge Kjær, arkivar, Grenå.

Besøg i Kolding Minibys værksted. Asger Frandsen, formand.

Systemskifte, borgerkrig og Grundlov. Mikael Bregnsbo, lektor, Odense.

Det glemte slag-Treårskrigen i Kolding. Kim Mikkelsen, lærer.

Byvandring i Kolding. Kim Mikkelsen, lærer.

Besøg på Sygeplejemuseet. Inge Marie Børgesen.

Gamle Kolding-postkort. Hans Ravn.

Herregårde og adelsslægter i Østjylland. Carsten P. Rasmussen, universitetslektor.

Kolding i Middelalderen. Vivi Jensen, museumsinspektør.

Koldings privatbaner. Svend E. Brodersen, Vamdrup.

En gade i Kolding: Låsbygade. Birgitte Dedenroth-Schou, stadsarkivar.

Generalforsamling – Flygtninge i Kolding. Gunnar Ebbesen.

2000-2001:

Udflugt til Sicherungsstelle Nord.

Besøg på Genforenings- og Grænsemuseet. Palle Lyngbye.

Troldhedebanen. Svend E. Brodersen, Vamdrup.

Udflugt langs Troldhedebanen.

Gamle Kolding-postkort. Hans Ravn.

Kristkirken 75 år. Henning Astrup, præst.

Koldings oldtid. Kirsten Prangsgaard, arkæolog.

Besøg på Kolding Stadsarkiv.

Rundvisning på Kolding Rådhus. Per Bødker Andersen, borgmester.

En gade i Kolding: Låsbygades nordlige del. Birgitte Dedenroth-Schou, stadsarkivar.

Generalforsamling – Dronning Ingrids liv. Lorenz Asmussen, Christiansfeld.

2001-2002:

Marielundskovens historie. Nina Sestoft, naturvejleder.

Tur til Sønderborg Slot og Dybbøl Museum.

Besøg på Dansk Klokkemuseum.

Koggen i Kolding fjord. Line Dokkedahl, marinearkæolog.

Bordelvirksomhed i Kolding. Jesper Ratjen, adjunkt.

Arbejdernes Andelsboligforenings historie. Bent Jensen, tidl. forretningsfører.

Gader i Kolding: Adelgade og Akseltorv. Birgitte Dedenroth-Schou, stadsarkivar.

Besøg i Brændkjærkirken. Poul V. Hansen, kordegn.

Generalforsamling – kampene i Fredericia 6. juli 1849. Ole Dyhr, obertsløjtnant.

Vandretur i Koldings centrum. Sten Krarup, arkitekt.

2002-2003:

Besøg på Landbrugsmuseet i Alminde. Johannes Elbæk, leder.

Vadehavet fra Ho Bugt til Ejderen. Jens Jensen, forfatter.

Bustur til Vadehavet.

Troldhedebanen. Helge Kjerside.

Koldinghus som arbejdsplads. Poul Dederoth-Schou, museumsleder.

Besøg på Harteværket. Poul Baagøe.

Idemøde for medlemmerne.

Gadenavne i Kolding. Bent Petersen, redaktør.

Kolding fra enevælde til i dag. Søren B. Christensen, adjunkt.

Besøg i Immanuelskirken. Harry Sørensen, præst.

Generalforsamling – En gade i Kolding: Tøndervej. Birgitte Dedenroth-Schou.

Vandretur i Koldings centrum. Sten Krarup, arkitekt.

2003-2004:

Forfatteraften med Maria Helleberg.

Bustur til Augustenborg Slot.

Besøg på Haderslev Museum.

Ølkusk i Kolding. Arndt Neumärker, ølkusk.

Temadag om Hærvejen og Kongeågrænsen.

Den optiske telegraf. Sune Chr. Pedersen, museumsinspektør.

Besøg i Sct. Michaels Kirke. Henri Kerkhof, præst.

H. Daugaard Spedition. Bjarne Nielsen, direktør.

Flensborg 1840-1914. Hans S. Hansen, landsarkivar.

Historien om Grænsestenene. Albert Højgaard, hristiansfeld.

Generalforsamling – Kendte mænd i Kolding. Birgitte Dedenroth-Schou, stadsarkivar.

2004-2005:

Besøg på Skamlingsbanken. Albert Højgaard, Christiansfeld.

Tur til Frøslevlejren.

Barndommens Seest. Jørgen Hansen.

Sydvestkvarteret i Kolding. Erik Voss.

Temadag om Nord- og Sydslesvigs historie. Renè Rasmussen og Axel Johnsen.

Juletraditioner. Kirsten Rykind-Eriksen, museumsinspektør.

Nyanskaffelser på Kolding Stadsarkiv. Birgitte Dedenroth-Schou og Søren Flø Sørensen.

Krigen 1940-45 i børnehøjde. Einar E. Nielsen.

Gestapo. Henrik Lundtofte, forfatter.

Kolding by-min barndoms by. Per Bødker Andersen, borgmester.

Generalforsamling – Arkitekter i Kolding. Sten Krarup, arkitekt.

2005-2006:

Rundvisning i Christiansfeld. Albert Højgaard, Christiansfeld.

Besøg I Sydslesvig.

Gennem Kolding I knickers 1954-61. Søren Mulvad.

Besøg på Legetøjsmuseet. Bent Eliassen, leder.

Juletraditioner. Vivi Jensen, museumsinspektør.

Egtvedbanen. Helge Kjerside.

Kolding by. Per Bødker Andersen, borgmester.

Erindringer fra 2. Verdenskrig. Børge Kongerskov.

Besøg i Simon Peters Kirke. Erik Bærenholdt, præst.

Generalforsamling – Kolding besat og befriet. Lars Gregers Hansen, redaktør.

2006-2007:

Bustur til Christiansfeld og Vamdrup. Poul Berrig, Kongeåmuseet.

Det gamle Kolding. Svend Jensen, tidl. fotohandler.

Gøgler Martin – Mit liv. Martin Castenstein.

Dronning Dorothea. Vivi Jensen, museumsinspektør.

Nøddebo Præstegård ses på Dr. Dorothea Teatret.

Rundvisning på Kolding Bibliotek.

Troldhedebanen. Helge Kjerside.

Snogen, en stikker. Niels J. Østergaard, viceskoleinspektør.

Gadenavne i Kolding. Gunnar Munkensdam.

Generalforsamling – og besøg i Kolding Stadsarkiv.

2007-2008:

Besøg i Kolding Minibys værksteder på Lykkegårdsvej.

Fra jungletrommer til moderne telefoni. Bent Mainz.

Biografer i Kolding. Jens E. Kris, biografdirektør.

Kolding for 50 år siden. Søren Flø Sørensen, stadsarkivet.

Gadenavne i Kolding. Gunnar Munkensdam.

Krigen 1940-45 i Kolding. Villy Rasch.

Byens liv. film fra 1930`erne. Svend Jensen, tidl. fotohandler.

Besøg hos Apostolsk Kirke i Kolding.

Generalforsamling – Folkeskolen i Kolding. Birgitte Dedenroth-Schou, stadsarkivar.

2008-2009:

Vandring på Den gamle Kirkegård.

Kolding Sydbaner. Svend E. Brodersen, Vamdrup.

Typografer i Kolding. Gunnar Storm Thomsen, typograf.

Kolding Folkeblad. Lars Gregers Hansen, tidl. chefredaktør.

Staldgården og Slotshaven. Birgitte Dedenroth-Schou, stadsarkivar.

Dronning Dorothea Teatret – bag kulisserne.

I. P. Jensen. Eddie Troelsgaard.

Besøg hos Kolding Borgerlige Skydeselskab.

Generalforsamling – Byens liv i smalfilm. Svend Jensen, tidl. fotohandler.

Byvandring i Christiansfeld. Bese byfornyelser.

2009-2010:

Tur til Slesvig.

Kolding Sydbaner. Svend E. Brodersen, Vamdrup.

Harteværket, fortid og fremtid. Carl Hilger, ingeniør.

Besøg på Politimuseet på Domhuset. Helge Villesen, Eivind Nørgaard.

C.F. Hansen og Frederikskirken i Vonsild. Sten Krarup, arkitekt.

Historien om Konsul Eff. Gunnar Ebbesen for Niels J. Østergaard.

De tyske flygtninge i Kolding 1945-1949. Lars G. Hansen, redaktør.

Nicolai-kvarterets historie.  Søren Flø Sørensen, stadsarkivet.

Generalforsamling – Koldings udvikling gennem 60 år. Birgitte Dedenroth-Schou.

Byvandring i Kolding. Erik Voss.

2010-2011:

Bustur til Sydslesvig, Vikingemuseet.

Fra skovl til skinner, om P.V.P. Berg. Helge Kjerside.

Fototur i Kolding fra 1960`erne og frem. Kurt Nielsen.

Ernst Petersen, en driftig arkitekt i Kolding. Sten Krarup, arkitekt.

Koldings kloakker før og nu. Steen R. Lundbye og Henning Hansen.

Koldings affaldsindsamling gennem tiderne. Ellen Hinz-Berg, afdelingsleder.

Fra landbrug til spisebord, tre metalvirksomheder. Knud Sørensen, tidl. ingeniør.

På opdagelse i Sct. Nicolai Kirke. Ole og Tove Sørensen fra kirken.

Fra losseplads til forbrændingsanlæg. Besøg på værket. Hanne Dal og Jan H. Nielsen.

Generalforsamling – Haveselskaberne i Kolding. Kim Furdal, museumsinspektør.

2011-2012:

Bustur til Gram Slot . Blev aflyst grundet manglende tilslutning.

Besøg i Marielundskoven. Jørn Chemnitz, naturvejleder.

Besøg i Kommandobunkeren på Rømøvej. Gordy Strømdahl, tidl. beredeskabschef.

Fra avisfronten i Kolding. Erik Randel, tidl. chefredaktør.

Hjælp-Vi samler postkort. Jens Hansen og Per Sørensen.

Besøg hos Sct. Georgsgilderne på Fynsvej. Jørgen Pørksen, gildemester.

Da Kolding fik lys i lygten. Bent Jørgensen, konsulent hos TRE-FOR.

LO Kolding i 125 år, fagbevægelsen i Kolding. Erik Voss.

Kolding fjord fra Gudsø og omegn. Niels Chr. Stryhn, tidl. lærer, Taulov.

Generalforsamling – Kolding Pigegarde. Solveig Egebro, tidl garder.

2012-2013:

Besøg i Kolding Miniby.

Historier fra Egtvedbanen. Helge Kjerside.

L. A. Winstrup, den glemte arkitekt. Jørgen Henneke, Christiansfeld.

Seest fra urtid til før nutid. Per Thornberg, Seest.

Kolding før og nu-en fotorejse. Kurt Nielsen og Gunnar Storm Thomsen.

Fra fjord til bassin. svømmesporten i Kolding. Edvard Køhrsen, centerchef Slotssøbadet.

Kolding i 1930`erne. film i ny udgave. Lars Gregers Hansen, redaktør.

Kolding Købmandsskole i 125 år. Jørgen A. Houmann, direktør.

Generalforsamling – Slægtsforskning. John Rasmussen.

2013-2014:

Besøg på Koldinghus. Poul Dedenroth-Schou.

Politimuseet-Besættelsestidssamlingen i Bunkeren. Helge Villesen-Eiv. Nørgaard/Frank Hansen.

Katolikkernes historie i Kolding. Leo Roed.

Kolding i 1864. Birgitte Dedenroth-Schou.

Kolding tekniske skoles historie. Birger Hørning/Henrik Jensen.

GORI – en anderledes virksomhed. Jørgen Houmann.

Ung i 1960`ernes Kolding. Eddie Troelsgaard.

Kongeågrænsen efter 1864. Poul Berrig, Vamdrup.

Generalforsamling – Postkort fra Kolding og omegn. Jens Hansen/Per Sørensen.

2014-2015

Skamlings histore. Albert Højgaard.

Pengeinstitutter i Kolding. Gunnar Ebbesen.

Første Verdenskrig. Poul Berrig.

Kolding rådhus. Per Bødker Andersen-Jens Chr. Bull Jensen

Fra tiggeri til bistandshjælp. Lars Rasmussen, socialdirektør.

Dansk Kraftemballage-Smurfit Kappa. Niels Lynggaard.

50 års jubilæumsreception 10. feb. 2015 på Kolding Bibliotek.

Byfornyelsen i Kolding. Sten Krarup.

Koldings nordlige bydel-Kolding før og nu. Hans Thomsen Hansen, Kurt Nielsen og Gunnar Storm Thomsen.

Generalforsamling, efterrfulgt af film om Kolding Havn. Lars Gregers Hansen.

2015 - 2016.

Bytur i Christiansfeld med 4 guider.

Folkeskolen i Kolding. Fhv. Børne- og uddannelsesdirektør Ib Hansen

Idrættens historie i Kolding.

En aften med en avistegner. Paul Nielsen.

Besøg på AMU Syd. Underviser Per Sørensen.

Sølv til hverdag - sølv til fest. Poul Dedenroth-Schou.

Daginstitutioner i Kolding - de første 100 år. Tonny Jensen. 

Da Kolding fik jernbane. Helge Kjerside.

Generalforsamling i ord og billeder - Gartnerier og planteskoler i Kolding i 1950`erne og 60`erne.Hans Jørgen Pedersen.

2016 – 2017.

Julemærkesanatoriets historie. Besøg på Hotel Koldingfjord.

Dreng i Kolding i 1940,erne og 1950,erne. Henning Pedersen.

Idrættens historie-indendørs 1956-2016. 

Journalistelev på Kolding Folkeblad. Kurt Stenstrop og                                                             Tyskerbarakkernes historie set i aviser. Kurt Nielsen. 

Besøg på ALFA LAVAL. 

Kolding kunstmalere. Ole Holm Larsen.

Mit liv som journalist. Niels Erik Thrane.

Idrættens historie-udendørs fra 1950,erne til nu

Generalforsamling – Avisernes historie i Kolding. Gunnar Storm Thomsen.

2017-2018:

I arkitekt Ernst Petersen spor. To busudflugter med arkitekt Sten Krarup.

Hollænders Teglværk gennem fire generationer. Jan Hollænder

Egtvedbanen. Bent E. Mainz.

Kamæleonen Jenny Holm. Henrik Werner Hansen.

Besøg på Danfoss A/S, Albuen 29, Kolding.

Rundvisning på Biblioteket. Søren Flø Sørensen og Ellen Ravn Bertelsen.

Troldhede-Kolding-Vejen-Jernbane. Helge Kjerside.

J. P. Jensen. Eddie Troelsgaard.

Generalforsamling - Tyskerbarakkerne, 2. del. Kurt Nielsen.

2018-19

Besøg hos Genforenings- og Grænsemuseet, Frederikshøj.

Biograferne i Kolding v/ fhv. biografdirektør Jens E. Kris.

Seest katastrofen v/ tidl. politikommissær Bent Emil Sørensen.

Fra mælkedreng til advokat og byrådsmedlem v/ advokat Paul Chr. Jepsen.

Besøg hos Kolding Vandrerhjem v/ vært Sally Due Sperling.

Og Kolding voksede v/byrådsmedlem Per Bødker Andersen.

Spejderbevægelsen v/spejderleder Andy Schmidt.

Byens forandringer gennem de sidste 150 år v/Gunnar Storm Thomsen.

Fra frikadeller til smørrebrød v/ kemiingeniør John Rasmussen.

2019-20

Besøg på Gøhlmanns Mølle v/ Iver Schriver og Gunnar Storm Thomsen.

Jernbanerne i Kolding og Omegn v/ journalist Martin Wilde.

De Danske Mejeriers Maskinfabrik a.m.b.a. v/ Gunner Appel Thomsen, Knud Rejnhold Sørensen og Bent Svenningsen.

Foredrag om Holger Drachmann v/Lars Stig Duehart. 

Logen, Hyrdestræde v/ Logens overmester Jens Smedegaard sammen med andre Loge brødre.

Kolding Havn og søfolk under krigen v/ maskinmester Gustav Schmidt Hansen. Kunne ikke gennemføres pga. tekniske vanskeligheder.

En købmandssøns opvækst i Adelgade-Låsbybanke-Koldinghus-kvarteret v/ vinhandler Kresten Vestergaard Frandsen.

Fra vision til virkelighed v/ pensioneret bibelskolelærer Leif Rasmussen

 Arrangementer sæson 2020-2021 

Kolding Gamle Kirkegård v/ Sten Krarup

Karl Møller Nagbøl v/ Helge Kjerside 

Postkort – Den Gamle Grænse v/ Jens Hansen

Bryggeriet Slotsmøllen, Kolding v/ Carsten Fladmose Madsen 

Juleafslutning i Parkhallen v/ Per og Peter Bødker

Kolding Havn og søfolk under krigen v/ Gustav S. Hansen 

FDB v/ Gunnar Storm Thomsen m.fl.

Geografisk Have v/ Astrid Jørgensen

Låsbyhøj v/ Helga Møller-Nielsen